Llistat alfabètic

S'han trobat 1772 resultats.

(ES) macroestructura [Ciències de la Terra]
(CA) macrostructura f
(EN) macrostructure
(FR) macrostructure
(ES) macroestructura del fango activado [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) macroestructura del fang activat f
(EN) activated sludge macrostructure
(ES) macrofauna [Ciències de la Terra]
(CA) macrofauna f
(EN) macrofauna
(FR) macrofaune
(ES) macrofotografía [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) macrofotografia f
(ES) macromareal adj [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) macromareal adj
(EN) macrotidal
(ES) macrometeorología [Ciències de la Terra]
(CA) macrometeorologia f
(EN) macrometeorology
(FR) macrométéorologie
Branca de la meteorologia que estudia els elements meteorològics que tenen lloc sobre una regió geogràfica extensa.
(ES) macronutriente [Ciències de la Terra]
(CA) macronutrient m
(EN) macronutrient
(FR) élement majeur
(ES) macroordenador [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. ordenador principal
(CA) macroordinador; ordinador principal m
(EN) main frame
(ES) macroporosidad [Ciències de la Terra]
(CA) macroporositat f
(EN) macroporosity
(FR) macroporosité
(ES) macrosonido [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) macrosò m
(EN) high-intensity sound
(ES) madera [Enginyeria mecànica]
(CA) fusta f
(ES) madera [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fusta f
(ES) madera de abeto [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fusta d'avet f
(ES) madera de castaño [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fusta de castanyer f
(ES) madera de embero [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fusta d'embero f
(ES) madera de haya [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fusta de faig f
(ES) madera de nogal [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fusta de noguera f
(ES) madera de pino [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fusta de pi f
(ES) madera de pino blanco [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fusta de pi blanc f
(ES) madera de pino de Flandes [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fusta de pi de Flandes; fusta de pi rígid f