Llistat alfabètic

S'han trobat 1765 resultats.

(ES) malhojo [Ciències de la Terra]
(CA) coberta de palla f
(EN) stubble mulch
(FR) mulch de chaume; pallis de chaume
(ES) malla [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) malla f
(EN) mesh; net
(ES) malla [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) malla f
(EN) mesh
(ES) malla de trenes [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) malla de trens f
(EN) graph of train running
(ES) malla electrosoldada [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) malla electrosoldada f
(EN) welded-wire fabric
(ES) malla espacial [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) malla espacial f
(ES) mallazo [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mallat m
(ES) malthusianismo [Economia i organització d'empreses]
(CA) malthusianisme m
(EN) Malthusianism
(FR) malthusianisme
(ES) mamma [Ciències de la Terra]
(CA) mamma f
(EN) mamma
(FR) mamma
Complement de núvol constituït per protuberàncies que pengen.
(ES) mampara [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mampara f
(ES) mampara de baño [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mampara de bany f
(ES) MAN [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. red de área metropolitana
(CA) MAN [sigla]; xarxa d'àrea metropolitana f
(EN) MAN [sigla]; metropolitan area network
(FR) réseau métropolitain
(ES) management [Economia i organització d'empreses]
sin. gestión
(CA) gestió f; management
(EN) management
(FR) démarche
(ES) manantial [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deu f
(EN) spring
(ES) manantial [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. fuente; nacimiento
(CA) font f; naixement
(EN) spring
(ES) mancha [Ciències de la Terra]
(CA) clapa f
(EN) mottle; spot
(FR) marbrure; tache
En una superfície recorberta d'una determinada substància, petita extensió d'on aquesta és absent.
(ES) mancha [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) taca f
(IT) macchia
(ES) mancha [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) taca f
Part de la superfície d'un parament de coloració diferent de la dominant.
(ES) mancha ciega [Ciències de la visió]
(CA) taca cega f
(EN) blind spot
(ES) mancha de desenfoque [Ciències de la visió]
(CA) taca de desenfocament f
(EN) blurr spot