Llistat alfabètic

S'han trobat 2061 resultats.

(ES) mando a distancia [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. telemando
(CA) telecomandament m
(EN) remote control
(ES) mando corporativo [Economia i organització d'empreses]
(CA) comandament corporatiu m
(EN) corporate governance
(FR) commandement corporatif
Comandament caracteritzat per un horitzó temporal llarg, i situat jeràrquicament per sobre de les diferents unitats de negoci de l'organització. Justament aquestes dues accions formen el seu contingut.
(ES) mando operativo [Economia i organització d'empreses]
(CA) comandament operatiu m
(EN) operative governance
(FR) commandement opérationnel
Comandament caracteritzat per uns continguts d'horitzó temporal curt, la qual cosa vol dir que s'està referint principalment al "dia a dia", en contraposició als continguts estratègics.
(ES) manecilla [Enginyeria mecànica]
(CA) maneta f
(ES) manejo del suelo [Ciències de la Terra]
(CA) gestió del sòl f
(EN) soil management
(FR) gestion du sol
(ES) manga [Ciències de la Terra]
(CA) mànega de vent f
(EN) wind sleeve; wind sock
(FR) manche à air
Anemoscopi que consta d'una bossa tronco-cònica de roba resistent i lleugera, oberta pels dos extrems.
(ES) manga [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mànega f
(EN) coupling hose
(ES) manganeso [Ciències de la Terra]
(CA) manganès m
(EN) manganese
(FR) manganèse
(ES) manguito [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) maneguet m
(EN) mechanical coupler
(ES) manguito [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) maniguet m
(ES) manija [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) maneta f
(ES) manipulación [Enginyeria industrial]
(CA) manipulació f
(EN) handling
(DE) Manipulation
(ES) manipulador [Enginyeria industrial]
(CA) manipulador m
(EN) manipulator
(FR) manipulateur
Sistema mecànic articulat, amb diversos graus de mobilitat i amb un sistema de control, que té per objecte la prensió i el desplaçament d'objectes.
Nota: Cal evitar la utilització del terme manipulador com a sinònim de braç del robot industrial. Cal no confondre el terme manipulador amb el terme robot de manipulació.
(ES) manipulador de secuencia fija [Enginyeria industrial]
(CA) manipulador de seqüència fixa m
(EN) fixed sequence manipulator
(FR) manipulateur à séquence fixe
Manipulador que realitza cada etapa d'una operació determinada segons un esquema de moviments predeterminat que no pot ser canviat sense una modificació física.
(ES) maniquí [Enginyeria industrial]
sin. muñeco
(CA) maniquí m
(EN) replica master
(FR) pantin
Rèplica de l'estructura mecànica, amb la seva mateixa geometria però amb una construcció més lleugera, que s'utilitza en unes aplicacions determinades com a substitut del robot industrial en la programació per guiatge.
(ES) manivela [Enginyeria mecànica]
(CA) manovella f
(EN) crank
(FR) manivelle
(ES) manivela [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) manovella f
(ES) mano [Enginyeria industrial]
(CA) f
(EN) hand
(FR) main
Prensor, generalment amb més de dos dits sovint articulats i amb diversos graus de mobilitat, que funciona per la força exercida sobre l'objecte, per l'acoblament de la forma amb l'objecte o per la combinació de tots dos efectes.
(ES) mano de obra [Economia i organització d'empreses]
sin. fuerza de trabajo
(CA) factor de treball; força de treball; mà d'obra f
(EN) labour; labour force; work force
(FR) main-d'oeuvre
(ES) mano de obra [Economia i organització d'empreses]
(CA) mà d'obra f
(EN) labour; labour force; work force