Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) microflore [Ciències de la Terra]
(CA) microflora f
(ES) microflora
(EN) microflora
(FR) micrologiciel [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) microprogramari m
(ES) firmware
(EN) firmware
(FR) micrométéorologie [Ciències de la Terra]
(CA) micrometeorologia f
(ES) micrometeorología
(EN) micrometeorology
Branca de la meteorologia que estudia els elements meteorològics que tenen lloc sobre una capa d'aire prima que està en contacte amb la superfície terrestre.
(FR) micromètre [Física]
sin. micron
(CA) micra; micró; micròmetre n m
(ES) micra; micrómetro; micrón
(EN) micrometer; micrometre; micron
μ [micra]; μm [micròmetre]
(FR) micromètre [Física]
(CA) micròmetre n m
(ES) micrómetro
(EN) micrometer
(FR) micromorphologie du sol [Ciències de la Terra]
(CA) micromorfologia del sòl f
(ES) micromorfología del suelo
(EN) soil micromorphology
(FR) micromouvement [Economia i organització d'empreses]
(CA) micromoviment; moviment elemental m; therblig
(ES) micromovimiento; movimiento elemental; therblig
(EN) micromovement; therblig
(FR) micron [Física]
sin. micromètre
(CA) micra; micró; micròmetre n m
(ES) micra; micrómetro; micrón
(EN) micrometer; micrometre; micron
μ [micra]; μm [micròmetre]
(FR) microonde [Física]
(CA) microona n f
(ES) microonda
(EN) microwave
(FR) microparticule [Física]
(CA) micropartícula n f
(ES) micropartícula
(EN) microparticle
(FR) micropluviomètre [Ciències de la Terra]
(CA) micropluviòmetre m
(ES) micropluviómetro
(EN) micropluviometer
Pluviòmetre que mesura les precipitacions molt minses.
(FR) microporosité [Ciències de la Terra]
(CA) microporositat f
(ES) microporosidad
(EN) microporosity
(FR) microrafale [Enginyeria aeronàutica:Meteorologia]
sin. rafale de petite échelle
(CA) microràfega
(ES) microrráfaga f
(EN) microbursts
(IT) microraffica
Ràfega descendent de curta durada i molt localitzada que provoca un canvi sobtat en la direcció del vent i que sol anar associada a tempestes elèctriques i pot provocar accidents aeris. [Font de la definició: www.termcat.cat/cercaterm]
(FR) microrelief [Ciències de la Terra]
(CA) microrelleu m
(ES) microrrelieve
(EN) microrelief
(FR) microscope [Física]
(CA) microscopi n m
(ES) microscopio
(EN) microscope
(FR) microscope à balayage [Ciències de la Terra]
(CA) microscopi de rastreig m
(ES) microscopio de barrido
(EN) scanning microscope
(FR) microscope à effet tunnel [Física]
sin. STM
(CA) microscopi d'efecte túnel n m; STM
(ES) microscopio de efecto túnel; STM
(EN) scanning tunneling microscope; scanning tunnelling microscope; STM
(FR) microscope à force atomique [Física]
sin. AFM
(CA) AFM; microscopi de forces atòmiques
(ES) AFM; microscopio de fuerza atómica
(EN) AFM; atomic force microscope; scanning force microscope; SFM
Microscopi basat en la interacció de forces entre els àtoms de la superfície d'una mostra i els d'una punta molt esmolada en voladís que n'escombra la superfície.
(FR) microscope électronique [Ciències de la Terra]
(CA) microscopi electrònic m
(ES) microscopio electrónico
(EN) electron microscope
(FR) microscope électronique [Física]
(CA) microscopi electrònic n m
(ES) microscopio electrónico
(EN) electron microscope