Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) miroir [Energies]
(CA) mirall m
(ES) espejo
(EN) mirror
Làmina de vidre revestida per darrera d'una capa metàl·lica, o làmina de metall polit, que produeix la reflexió especular de la radiació incident.
(FR) miroir [Física]
(CA) mirall n m
(ES) espejo
(EN) mirror
(FR) miroir à facettes [Ciències de la visió]
(CA) mirall facetat m
(ES) espejo facetado
(EN) faceted mirror
(FR) miroir de Lloyd [Física]
(CA) mirall de Lloyd n m
(ES) espejo de Lloyd
(EN) Lloyd's mirror
(FR) miroir noir [Energies]
(CA) mirall fosc m
(ES) espejo negro
(EN) dark mirror
Forma de tàndem absorbidor-reflector en el qual l'absorbidor selectiu està situat damunt del reflector blanc.
(FR) miroir thermique [Energies]
(CA) mirall tèrmic m
(ES) espejo térmico
(EN) heat mirror
Tipus de tàndem absorbidor-reflector en el qual l'absorbidor negre està situat sota el reflector selectiu.
(FR) mise à jour [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) actualització f
(ES) actualización
(EN) update
(FR) mise à la terre [Física]
(CA) connexió a terra n f; presa de terra
(ES) conexión a tierra; toma de tierra
(EN) earth grounding; earthing; grounding
Unió d'un conductor amb la terra, la qual actua com un conductor de dimensions molt més grans que les dels conductors de laboratori.
(FR) mise au point [Enginyeria mecànica]
(CA) posada a punt f
(ES) puesta a punto
(EN) tune-up
posada al punt ha estat substituit per posada a punt com a recomanació del Termcat
(FR) mise au point [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. débogage; déverminage
(CA) depuració f; desbrossament
(ES) depuración
(EN) debugging; trouble shooting
Procés de detecció, aïllament i eliminació dels errors presents en un programa, o de les fallades d'un sistema informàtic.
(FR) mise au point [Física]
(CA) enfocament n m
(ES) enfoque
(EN) focusing
(FR) mise en balle [Enginyeria tèxtil]
(CA) embalatge m
(ES) embalaje
(EN) baling
(DE) Ballen Pressen
Operació que consisteix a embalar les fibres per al seu emmagatzematge, transport i conservació.
(FR) mission [Economia i organització d'empreses]
(CA) finalitat; missió f
(ES) finalidad; misión
(EN) goal; mission
(FR) mistral [Ciències de la Terra]
(CA) mestral m
(ES) mistral
(EN) mistral
Vent fred i sec que bufa del nord-oest.
(FR) mistral [Física]
(CA) mestral n m
(ES) mistral
(EN) mistral
(FR) mixtiligne [Matemàtiques i estadística]
(CA) mixtilini -ínia adj
(ES) mixtilíneo
(EN) mixtilinear
(FR) MLD [Geomàtica]
sin. modèle logique; modèle logique de données m
(CA) model lògic de les dades m
(ES) modelo lógico de datos m
(EN) logical data model; logical model
(IT) modello di dati logico
Model conceptual de dades formalment constituït per entitats i relacions normalitzades que respecta les normes de la teoria de la informació.
(FR) MNA [Geomàtica]
sin. MAN; MNE; modèle altimétrique numérique; modèle numérique d'altitude m; modèle numérique d'élévation
(CA) model digital d'elevacions m
(ES) modelo digital de elevación; modelo digital de elevaciones m
(EN) DEM; digital elevation model
(IT) DEM
Model tridimensional que representa, en forma numèrica, el relleu d'una porció del territori, incloent-hi els edificis i la vegetació.
(FR) MNE [Geomàtica]
sin. MAN; MNA; modèle altimétrique numérique; modèle numérique d'altitude m; modèle numérique d'élévation
(CA) model digital d'elevacions m
(ES) modelo digital de elevación; modelo digital de elevaciones m
(EN) DEM; digital elevation model
(IT) DEM
Model tridimensional que representa, en forma numèrica, el relleu d'una porció del territori, incloent-hi els edificis i la vegetació.
(FR) mñethode de production [Economia i organització d'empreses]
(CA) mètode de producció m
(ES) método de producción
(EN) production method