Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) modèle probit [Economia i organització d'empreses]
(CA) model pròbit m
(ES) modelo probit
(EN) probit model
(FR) modèle sanitaire [Economia i organització d'empreses]
(CA) model sanitari m
(ES) modelo sanitario
(EN) health care model
(FR) modèle standard [Física]
(CA) model estàndard n m
(ES) modelo estándar
(EN) standard model
(FR) modelés [Ciències de la Terra]
sin. formes du terrain
(CA) modelat m
(ES) modelado
(EN) landforms
(FR) modélisation [Física]
(CA) modelització n f
(ES) modelización
(EN) modelling
(FR) modélisation d'éléments finis [Economia i organització d'empreses]
(CA) modelització d'elements finits f
(ES) modelización de elementos finitos
(EN) FEM [sigla]; finite element modelling
(FR) modélisation de surface [Ciències de la visió]
sin. modélisation surfacique
(CA) modelització de superfícies f
(ES) modelado de superficies
(EN) surface modelling
(FR) modélisation surfacique [Ciències de la visió]
sin. modélisation de surface
(CA) modelització de superfícies f
(ES) modelado de superficies
(EN) surface modelling
(FR) modéliser [Matemàtiques i estadística]
(CA) modelitzar v tr
(ES) modelizar
(EN) model, to
(FR) modem [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mòdem m
(ES) módem
(EN) modem
Nota: El terme s'ha format a partir del terme anglès "modem", format a partir de la truncació de "modulator-demodulator".
(FR) moder [Ciències de la Terra]
(CA) móder m
(ES) moder
(EN) moder
(FR) modérateur [Física]
(CA) alentidor de neutrons; moderador
(ES) moderador
(EN) moderator
Material que permet reduir l'energia cinètica dels neutrons en una reacció nuclear, per mitjà d'interaccions de difusió i sense produir captures apreciables.
(FR) modérer [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) moderar v tr
(ES) moderar
(EN) moderate, to
(FR) modulaire [Matemàtiques i estadística]
(CA) modular adj
(ES) modular
(EN) modular
(FR) modulateur optique [Física]
(CA) modulador òptic n m
(ES) modulador óptico
(EN) light modulator; optical modulator
(FR) module [Enginyeria mecànica]
(CA) mòdul m
(ES) módulo
(EN) module; modulus
(FR) module [Matemàtiques i estadística]
(CA) mòdul m
(ES) módulo
(EN) modulus
(FR) module [Física]
(CA) mòdul n m
(ES) módulo
(EN) modulus
(FR) module [Física]
sin. norme
(CA) mòdul n m; norma
(ES) módulo; norma
(EN) modulus; norm
(FR) module d'élasticité [Enginyeria mecànica]
(CA) mòdul d'elasticitat m; mòdul de Young
(ES) módulo de elasticidad; módulo de Young
(EN) elastic modulus