Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) module d'un logarithme [Matemàtiques i estadística]
(CA) mòdul d'un logaritme m
(ES) módulo de un logaritmo
(EN) modulus of a logarithm
(FR) module d'un nombre complexe [Matemàtiques i estadística]
(CA) mòdul d'un nombre complex m
(ES) módulo de un número complejo
(EN) modulus of a complex number
(FR) module d'un vecteur [Matemàtiques i estadística]
(CA) mòdul d'un vector m
(ES) módulo de un vector
(EN) modulus of a vector
(FR) module d'une congruence [Matemàtiques i estadística]
(CA) mòdul d'una congruència m
(ES) módulo de una congruencia
(EN) modulus of a congruence
(FR) module de cisaillement [Física]
sin. module de rigidité
(CA) mòdul de cisallament; mòdul de rigidesa n m
(ES) módulo de cizallamiento; módulo de rigidez
(EN) modulus of rigidity; shear modulus
(FR) module de compressibilité [Física]
sin. module volumique
(CA) mòdul de compressibilitat n m; mòdul de volum
(ES) módulo de compresibilidad; módulo de volumen
(EN) bulk modulus; compression modulus
(FR) module de rigidité [Física]
sin. module de cisaillement
(CA) mòdul de cisallament; mòdul de rigidesa n m
(ES) módulo de cizallamiento; módulo de rigidez
(EN) modulus of rigidity; shear modulus
(FR) module de Young [Física]
(CA) mòdul d'elasticitat; mòdul de Young n m
(ES) módulo de elasticidad; módulo de Young
(EN) elastic modulus; Young's modulus
(FR) module libre [Matemàtiques i estadística]
(CA) mòdul lliure m
(ES) módulo libre
(EN) free module
(FR) module photovoltaïque [Energies]
sin. batterie de cellules solaires; panneau de cellules solaires
(CA) bateria solar f; placa fotovoltaica
(ES) batería solar; panel fotovoltaico
(EN) photovoltaic module; solar battery
Conjunt de cèl·lules fotovoltaiques connectades en sèrie o en paral·lel i disposades entre una coberta transparent i un suport, que serveix per convertir l'energia radiant en electricitat.
(FR) module photovoltaïque concentrateur [Energies]
(CA) placa fotovoltaica concentradora f
(ES) panel fotovoltaico concentrador
(EN) concentrator photovoltaic module
Placa fotovoltaica que utilitza lents o reflectors per tal de concentrar la radiació solar incident sobre les cèl·lules fotovoltaiques.
(FR) module volumique [Física]
sin. module de compressibilité
(CA) mòdul de compressibilitat n m; mòdul de volum
(ES) módulo de compresibilidad; módulo de volumen
(EN) bulk modulus; compression modulus
(FR) modus ponens [Matemàtiques i estadística]
(CA) modus ponens m
(ES) modus pónens; modus ponens
(EN) modus ponens
(FR) modus tollens [Matemàtiques i estadística]
(CA) modus tollens m
(ES) modus tóllens; modus tollens
(EN) modus tollens
(FR) mohair [Enginyeria tèxtil]
sin. poil d'Angora
(CA) moher; pèl d'Angora f
(ES) mohair; pelo de Angora
(EN) Angora hair; mohair
(DE) Angora haar; Mohair
Pèl suau i sedós que procedeix del conill d'Angora.
(FR) Moho [Física]
sin. discontinuité de Mohorovičić
(CA) discontinuïtat de Moho; discontinuïtat de Mohorovičić n f; Moho
(ES) discontinuidad de Mohorovičić; Moho
(EN) en; Moho
(FR) moins [Matemàtiques i estadística]
sin. signe négatif
(CA) menys m; signe negatiu
(ES) menos; signo negativo
(EN) minus; negative sign
(FR) mois [Física]
(CA) mes n m
(ES) mes
(EN) month
(FR) mois anomalistique [Física]
(CA) mes anomalístic n m
(ES) mes anomalístico
(EN) anomalistic month
(FR) mois sidéral [Física]
(CA) mes sideral n m; mes sideri
(ES) mes sideral; mes sidéreo
(EN) sidereal month