Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) moment de flexion [Física]
sin. moment fléchissant
(CA) moment de flexió; moment flexor n m
(ES) momento de flexión; momento flexor
(EN) bending moment
(FR) moment de stabilité [Física]
(CA) moment d'estabilitat n m
(ES) momento de estabilidad
(EN) stability moment
(FR) moment de torsion [Física]
(CA) moment de torsió n m
(ES) momento de torsión
(EN) twisting moment
(FR) moment dipolaire électrique [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(CA) moment dipolar; moment dipolar elèctric
(ES) momento dipolar eléctrico
(EN) electric dipole moment
Magnitud vectorial característica d'un dipol elèctric que constitueix una mesura de la seva capacitat d'orientació respecte a un camp elèctric aplicat.
Nota: La unitat de mesura del moment dipolar elèctric en el sistema internacional d'unitats és el coulomb per metre, C · m.
[font de la definició: Diccionari de física, UPC-TERMCAT-ECSA].
(FR) moment dipolaire électrique [Física]
(CA) moment dipolar; moment dipolar elèctric n m
(ES) momento dipolar eléctrico
(EN) electric dipole moment
(FR) moment dipolaire magnétique [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. moment magnétique
(CA) moment dipolar magnètic; moment magnètic
(ES) momento dipolar magnético; momento magnético
(EN) magnetic dipole moment; magnetic moment
Magnitud vectorial característica d'una espira o un circuit tancat de corrent que constitueix una mesura de la seva capacitat d'orientació respecte a un camp magnètic aplicat. [Font definició: Diccionari de física, UPC-TERMCAT-ECSA].
(FR) moment dipolaire magnétique [Física]
sin. moment magnétique
(CA) moment dipolar magnètic n m; moment magnètic
(ES) momento dipolar magnético; momento magnético
(EN) magnetic dipole moment; magnetic moment
(FR) moment fléchissant [Física]
sin. moment de flexion
(CA) moment de flexió; moment flexor n m
(ES) momento de flexión; momento flexor
(EN) bending moment
(FR) moment généralisé [Física]
sin. moment conjugué
(CA) moment conjugat; moment generalitzat n m
(ES) momento conjugado; momento generalizado
(EN) conjugate momentum; generalised momentum; generalized momentum
(FR) moment linéaire [Física]
sin. quantité de mouvement
(CA) moment lineal n m; quantitat de moviment
(ES) cantidad de movimiento; momento lineal
(EN) linear momentum
(FR) moment magnétique [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. moment dipolaire magnétique
(CA) moment dipolar magnètic; moment magnètic
(ES) momento dipolar magnético; momento magnético
(EN) magnetic dipole moment; magnetic moment
Magnitud vectorial característica d'una espira o un circuit tancat de corrent que constitueix una mesura de la seva capacitat d'orientació respecte a un camp magnètic aplicat. [Font definició: Diccionari de física, UPC-TERMCAT-ECSA].
(FR) moment magnétique [Física]
sin. moment dipolaire magnétique
(CA) moment dipolar magnètic n m; moment magnètic
(ES) momento dipolar magnético; momento magnético
(EN) magnetic dipole moment; magnetic moment
(FR) moment magnétique d'un aimant [Física]
(CA) moment magnètic d'un imant n m
(ES) momento magnético de un imán
(EN) magnetic moment of a magnet
(FR) moment magnétique du spin [Física]
sin. moment magnétique intrinsèque
(CA) moment magnètic de spin n m; moment magnètic intrínsec
(ES) momento magnético de espín; momento magnético intrínseco
(EN) intrinsic magnetic moment; spin magnetic moment
(FR) moment magnétique intrinsèque [Física]
sin. moment magnétique du spin
(CA) moment magnètic de spin n m; moment magnètic intrínsec
(ES) momento magnético de espín; momento magnético intrínseco
(EN) intrinsic magnetic moment; spin magnetic moment
(FR) moment polaire d'inertie [Física]
(CA) moment polar d'inèrcia n m
(ES) momento polar de inercia
(EN) polar moment of inertia
(FR) moment résistant [Física]
(CA) moment resistent n m
(ES) momento resistente
(EN) resistive moment
(FR) moment résultant [Física]
(CA) moment resultant n m
(ES) momento resultante
(EN) resultant moment
(FR) moment sismique [Física]
(CA) moment sísmic n m
(ES) momento sísmico
(EN) seismic moment
(FR) moments d'une distribution de fréquences [Economia i organització d'empreses]
(CA) moments d'una distribució de freqüència m pl
(ES) momentos de una distribución de frecuencias