Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) momentum [Economia i organització d'empreses]
(CA) momèntum m
(ES) momentum
(EN) momentum
(FR) monadique [Matemàtiques i estadística]
(CA) monàdic -a adj
(ES) monádico
(EN) monadic
(FR) mondialisation [Desenvolupament humà i sostenible] [Economia i organització d'empreses]
(CA) globalització f; mundialització
(ES) mundialización
(EN) globalisation
(FR) monétarisme [Economia i organització d'empreses]
(CA) monetarisme m
(ES) monetarismo
(EN) monetarism
(FR) monétisation du déficit budgétaire [Economia i organització d'empreses]
(CA) monetització de dèficit pressupostari f
(ES) monetización del déficit presupuestario
(EN) budget deficit monetisation
(FR) monique [Matemàtiques i estadística]
(CA) mònic -a adj
(ES) mónico
(EN) monic
(FR) monnaie faible [Economia i organització d'empreses]
(CA) moneda dèbil f
(ES) moneda débil
(EN) soft curency
(FR) monnaie forte [Economia i organització d'empreses]
(CA) moneda forta f
(ES) moneda fuerte
(EN) strong currency
(FR) monnaie unique [Economia i organització d'empreses]
sin. euro
(CA) euro m; moneda única
(ES) euro; moneda única
(EN) euro; single currency
(FR) monnayage [Economia i organització d'empreses]
(CA) encunyament m
(ES) acuñamiento
(EN) minting
Fabricació de moneda consistent a estampar una peça de metall amb un signe indicatiu del seu valor.
(FR) monochromateur [Física]
(CA) monocromador n m
(ES) monocromador
(EN) monochromator
(FR) monochromatique [Energies]
(CA) monocromàtic -a adj
(ES) monocromático
(EN) monochromatic
Dit de les radiacions que representen un espectre caracteritzat per una sola freqüència i de les magnituds que avaluen el flux energètic precisant la contribució de cada component espectral.
(FR) monochromatique [Física]
(CA) monocromàtic -a adj
(ES) monocromático
(EN) monochromatic
(FR) monocyclique [Ciències de la Terra]
(CA) monocíclic -a adj
(ES) monocíclico
(EN) monocyclic
(FR) monogénique [Ciències de la Terra]
(CA) monogènic -a adj
(ES) monogenético
(EN) monogenic
(FR) monoïde [Matemàtiques i estadística]
(CA) monoide m
(EN) monoid
(FR) monolithe de sol [Ciències de la Terra]
(CA) monòlit de sòl m
(ES) monolito de suelo
(EN) core; soil monolith
(FR) monôme [Matemàtiques i estadística]
(CA) monomi m
(ES) monomio
(EN) monomial
(FR) monomère [Física]
(CA) monòmer n m
(ES) monómero
(EN) monomer
(FR) monomorphisme [Matemàtiques i estadística]
(CA) monomorfisme m
(ES) monomorfismo
(EN) monomorphism