Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) monopole [Economia i organització d'empreses]
(CA) monopoli m
(ES) monopolio
(EN) monopoly
(FR) monopole bilatéral [Economia i organització d'empreses]
(CA) monopoli bilateral m
(ES) monopolio bilateral
(EN) bilateral monopoly
(FR) monopôle magnétique [Física]
(CA) monopol; monopol magnètic n m
(ES) monopolo magnético
(EN) magnetic monopole
(FR) monopole naturel [Economia i organització d'empreses]
(CA) monopoli natural m
(ES) monopolio natural
(EN) natural monopoly
(FR) monopsone [Economia i organització d'empreses]
(CA) monopsoni m
(ES) monopsonio
(EN) monopsony
(FR) monoréfringence [Física]
(CA) monorefringència n f
(ES) monorrefringencia
(EN) monorefringence
(FR) monosiallitization [Ciències de la Terra]
sin. kaolinisation
(CA) caolinització; monosial·litització f
(ES) caolinización; monosialitización
(EN) kaolinization; monosiallitization
(FR) monosialsol [Ciències de la Terra]
(CA) monosialsol m
(ES) monosialsol
(EN) monosialsol
(FR) monotone [Matemàtiques i estadística]
(CA) monòton -a adj
(ES) monótono
(EN) monotone; monotonic
(FR) monotonie [Matemàtiques i estadística]
(CA) monotonia f
(ES) monotonía
(EN) monotony
(FR) montage [Enginyeria mecànica]
(CA) muntatge m
(ES) montaje
(EN) assembly; mounting
(FR) montage en parallèle [Energies]
(CA) connexió en paral·lel f
(ES) conexión en paralelo
(EN) connection in parallel
Disposició d'elements iguals en què es connecten els pols del mateix signe, si es tracta d'elements elèctrics, o les entrades i les sortides respectives, si es tracta de captadors solars.
(FR) montage en série [Energies]
(CA) connexió en sèrie f
(ES) conexión en serie
(EN) connection in series
Disposició d'elements iguals en què es connecten els pols de signe oposat, si es tracta d'elements elèctrics, o la sortida d'una unitat amb l'entrada de la següent, si es tracta de captadors solars.
(FR) montant de l'impôt [Economia i organització d'empreses]
(CA) deute tributari m
(ES) deuda tributária
(EN) tax debt
(FR) montant de l'impôt [Economia i organització d'empreses]
(CA) quota tributària f
(ES) cuota tributaria
(EN) tax liability
(FR) montant total assuré [Economia i organització d'empreses]
(CA) suma asseguradora f
(ES) suma aseguradora
(EN) insurance footing
(FR) montmorillonite [Ciències de la Terra]
(CA) montmoril·lonita f
(ES) montmorillonita
(EN) montmorillonite
(FR) mor [Ciències de la Terra]
(CA) mor m
(ES) mor
(EN) mor
(FR) morbidité [Economia i organització d'empreses]
(CA) morbiditat f
(ES) morbilidad
(EN) morbidity
(FR) morphisme [Matemàtiques i estadística]
sin. homomorphisme
(CA) homomorfisme m; morfisme
(ES) homomorfismo; morfismo
(EN) homomorphism; morphism