Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) morphologie du sol [Ciències de la Terra]
(CA) morfologia del sòl f
(ES) morfología del suelo
(EN) soil morphology
(FR) morphologie mathématique f [Geomàtica]
(CA) morfologia matemàtica f
(ES) morfología matemática f
(EN) mathematical morphology
(IT) morfologia matematica
(FR) mortalité [Economia i organització d'empreses]
(CA) mortalitat f
(ES) mortalidad
(EN) mortality
(FR) mosaïque de sols [Ciències de la Terra]
(CA) mosaic de sòls m
(ES) mosaico de suelos
(EN) soil mosaic
(FR) mosaïque photographique [Geomàtica]
sin. photomosaïque f
(CA) fotomosaic m; mosaic fotogràfic
(ES) fotomosaico m; mosaico fotográfico
(EN) photomosaic
(IT) fotomosaico
Encaix de diverses fotografies contigües d'una mateixa escena per crear una gran imatge contínua.
(FR) mot [Matemàtiques i estadística]
(CA) mot m; paraula
(ES) palabra
(EN) word
(FR) mot de passe [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) contrasenya f
(ES) contraseña
(EN) password
(FR) mot-clé m [Geomàtica]
(CA) mot clau m
(ES) palabra clave f;
(EN) keyword
(IT) parola chiave
Mot o grup de mots seleccionats del títol o del text d'un document, els quals caracteritzen el contingut d'una obra i permeten d'efectuar cerques documentals.
(FR) moteur [Enginyeria industrial]
(CA) motor m
(ES) motor
(EN) motor
Màquina que transforma un tipus qualsevol d'energia en energia mecànica de rotació o de translació.
(FR) moteur à courant alternatif [Enginyeria industrial]
sin. alternomoteur
(CA) motor de corrent altern m
(ES) motor de corriente alterna
(EN) AC motor; alternating-current motor
Motor elèctric que funciona amb corrent altern.
(FR) moteur à courant continu [Enginyeria industrial]
(CA) motor de corrent continu m
(ES) motor de corriente continua
(EN) DC motor; direct-current motor
Motor elèctric que funciona amb corrent continu.
(FR) moteur auto-piloté [Enginyeria industrial]
sin. moteur sans balai
(CA) motor sense escombretes m
(ES) motor sin escobillas
(EN) brushless motor
Motor elèctric de comportament anàleg a un motor de corrent continu, en què el commutador mecànic d'escombretes ha estat substituït per un commutador electrònic sincronitzat amb la posició angular del rotor.
(FR) moteur couple [Enginyeria industrial]
(CA) motor de parell m
(ES) motor de par
(EN) torque motor
Motor que controla el parell motor amb independència del seu moviment, que pot arribar a ser nul.
(FR) moteur d'inférences [Economia i organització d'empreses]
(CA) motor d'inferències m
(ES) motor de inferencias
(EN) inference engine
(FR) moteur de Carnot [Física]
(CA) màquina de Carnot n f
(ES) máquina de Carnot
(EN) Carnot engine; Carnot heat engine
(FR) moteur de faible inertie [Enginyeria industrial]
(CA) motor de baixa inèrcia m
(ES) motor de baja inercia
(EN) low inertia motor
Motor elèctric que presenta una solució constructiva que confereix al rotor un moment d'inèrcia baix.
(FR) moteur de recherche [Economia i organització d'empreses]
(CA) mecanismes de recerca; motor de recerca m
(ES) buscador de la world wide web; mecanismo de búsqueda; motor de búsqueda
(EN) search engine
(FR) moteur de recherche [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. chercheur
(CA) cercador; motor de cerca m
(ES) buscador; motor de búsqueda
(EN) search engine
(FR) moteur électrique [Enginyeria industrial]
(CA) motor elèctric m
(ES) motor eléctrico
(EN) electric motor
Motor que transforma l'energia elèctrica en energia mecànica de rotació o de translació.
(FR) moteur hydraulique [Enginyeria industrial]
(CA) motor hidràulic m
(ES) motor hidráulico
(EN) hydraulic motor
Motor que transforma l'energia hidràulica en energia mecànica de rotació o de translació.