Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) mull [Ciències de la Terra]
(CA) mull m
(ES) mull
(EN) mull
(FR) multicolinéarité [Economia i organització d'empreses]
(CA) multicolinealitat f
(ES) multicolinealidad
(EN) multicollinearity
(FR) multigraphe [Matemàtiques i estadística]
(CA) multigraf m
(ES) multigrafo
(EN) multigraph; pseudograph
(FR) multigraphe orienté [Matemàtiques i estadística]
(CA) multidigraf m
(ES) multidígrafo
(EN) multidigraph; pseudograph
(FR) multilinéaire [Matemàtiques i estadística]
(CA) multilineal adj
(ES) multilineal
(EN) multilinear
(FR) multimédia [Economia i organització d'empreses]
(CA) multimèdia m
(ES) multimedia
(EN) multimedia
(FR) multimètre [Física]
sin. polymesureur
(CA) multímetre n m
(ES) multímetro
(EN) multimeter; tester
(FR) multiple [Matemàtiques i estadística]
(CA) múltiple m
(ES) múltiplo
(EN) multiple
(FR) multiplet [Física]
(CA) multiplet n m
(ES) multiplete
(EN) multiplet
(FR) multiplet d'isospin [Física]
sin. isomultiplet; multiplet de charge
(CA) isomultiplet; multiplet d'isospín n m; multiplet de càrrega
(ES) multiplete de carga; multiplete de isospín
(EN) charge multiplet; isomultiplet; isospin multiplet
(FR) multiplet de charge [Física]
sin. isomultiplet; multiplet d'isospin
(CA) isomultiplet; multiplet d'isospín n m; multiplet de càrrega
(ES) multiplete de carga; multiplete de isospín
(EN) charge multiplet; isomultiplet; isospin multiplet
(FR) multiplicande [Matemàtiques i estadística]
(CA) multiplicand m
(ES) multiplicando
(EN) multiplicand
(FR) multiplicateur [Economia i organització d'empreses]
(CA) efecte multiplicador; multiplicador m
(EN) multiplier
(FR) multiplicateur [Matemàtiques i estadística]
(CA) multiplicador m
(ES) multiplicador
(EN) multiplier
(FR) multiplicateur d'exportations [Economia i organització d'empreses]
(CA) multiplicador de les exportacions m
(ES) multiplicador de las exportaciones
(EN) export multiplier
(FR) multiplicateur de crédit [Economia i organització d'empreses]
(CA) multiplicador del crèdit; multiplicador monetari m
(ES) multiplicador del crédito
(EN) credit multiplier
(FR) multiplicateur du vudget équilibré [Economia i organització d'empreses]
(CA) multiplicador del pressupost equilibrat m
(ES) multiplicador del presupuesto equilibrado
(EN) balanced budget multiplier
(FR) multiplicateur keynésien [Economia i organització d'empreses]
(CA) multiplicador de Keynes m; multiplicador de la despesa autònoma
(ES) multiplicador keynesiano
(EN) Keyne's multiplier
(FR) multiplication [Matemàtiques i estadística]
(CA) multiplicació f; producte
(ES) multiplicación
(EN) multiplication
(FR) multiplication par avalanche [Física]
(CA) multiplicació per allau n f
(ES) multiplicación por avalancha
(EN) avalanche multiplication