Llistat alfabètic

S'han trobat 532 resultats.

(ES) N-AMPS [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) N-AMPS m
(EN) N-AMPS
(ES) n-ario [Matemàtiques i estadística]
(CA) n-ari, n-ària adj
(EN) n-ary
(ES) N-form [Economia i organització d'empreses]
sin. organización tipo N
(CA) N-form; organització de tipus N f
(EN) N-form
(FR) organisation type N
(ES) n-tuplo [Matemàtiques i estadística]
(CA) multiplet; n-tuple m
(EN) n-tuple
(FR) n-uple
(ES) nabla [Matemàtiques i estadística]
(CA) nabla m
(EN) del; nabla
(FR) nabla
(ES) nacimiento [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. fuente; manantial
(CA) font f; naixement
(EN) spring
(ES) nación más favorecida [Economia i organització d'empreses]
(CA) nació més afavorida f
(EN) MFN [sigla]; most-favoured nation
(FR) nation la plus favorisée
(ES) nacionalismo económico [Economia i organització d'empreses]
(CA) nacionalisme econòmic m
(EN) economic nationalism
(FR) nationalisme économique
(ES) nacionalización [Economia i organització d'empreses]
(CA) nacionalització f
(EN) nationalisation
(FR) nationalisation
(ES) NACR [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. petición de participación en la red
(CA) NACR [sigla]; sol·licitud de participació a la xarxa f
(EN) NACR [sigla]; network announcement request
(ES) nadir [Energies]
(CA) nadir m
(EN) nadir
(FR) nadir
Punt de l'esfera celest oposat diametralment al zenit.
(ES) nadur- [Ciències de la Terra]
(CA) nadur- pref
(EN) nadur-
(FR) nadur-
(ES) naked writing [Economia i organització d'empreses]
sin. venta sin cobertura
(CA) naked writing; venda sense cobertura f
(EN) naked writing; short selling; uncovered sale
(FR) vente sans couverture
(ES) nano-
(CA) nano-
(EN) nano-
(FR) nano-
n [símbol]
Prefix que denomina el submúltiple d’una unitat equivalent a la mil milionèsima part d’aquesta unitat.
(ES) nanoelectrónica [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) nanoelectrònica f
(EN) nanoelectronics
(ES) nanofiltración [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) nanofiltració f
(EN) nanofiltration
(ES) nanomecánica [Enginyeria mecànica]
(CA) nanomecànica
(EN) nanomechanics
(ES) nanómetro m
(CA) nanòmetre; nm
(EN) nanometre
(FR) nanomètre
(ES) NAP [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. punto de acceso a la red
(CA) NAP [sigla]; punt d'accés a la xarxa m
(EN) NAP [sigla]; network access point
(ES) napa [Enginyeria tèxtil]
sin. tela de batán
(CA) napa f; tela de batà
(EN) lap
(FR) nappe
(DE) Vlies; Wickelung; Wickelwatte
Tela formada en la filatura del cotó, a la sortida del batà obridor, de pes i de densitat més o menys controlades, amb la qual s'alimenta el batà acabador.