Llistat alfabètic

S'han trobat 695 resultats.

(EN) n - pstate [Enginyeria química]
(CA) estat n - p m
(ES) estado n - p
(EN) n - ptransition [Enginyeria química]
(CA) transició n - p f
(ES) transición n - p
(EN) n - stransition [Enginyeria química]
(CA) transició n - s f
(ES) transición n - s
(EN) N-AMPS [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) N-AMPS m
(ES) N-AMPS
(EN) n-ary [Matemàtiques i estadística]
(CA) n-ari, n-ària adj
(ES) n-ario
(EN) n-body problem [Física]
(CA) problema dels n cossos n m
(ES) problema de los n cuerpos
(FR) problème à N corps
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) N-form [Economia i organització d'empreses]
(CA) N-form; organització de tipus N f
(ES) N-form; organización tipo N
(FR) organisation type N
(EN) n-manifold [Matemàtiques i estadística]
(CA) varietat topològica f; varietat topològica de dimensió n
(ES) variedad topológica
(FR) variété topologique n dimensionnelle
(EN) N-phenylacetamide [Enginyeria química]
sin. acetanilide
(CA) acetanilida; N-fenilacetamida
(ES) acetanilida; N-fenilacetamida
Amida que s'obté per l'acetilació de l'anilina amb àcid acètic glacial, que es presenta com una substància cristal·lina, neutra i estable.
Nota: L'acetanilida és soluble en els dissolvents orgànics i molt poc soluble en aigua.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) n-tuple [Matemàtiques i estadística]
(CA) multiplet; n-tuple m
(ES) n-tuplo
(FR) n-uple
(EN) n-type semiconductor [Energies]
(CA) semiconductor n m
(ES) semiconductor tipo n
(FR) semiconductuer de type n
Semiconductor extrínsec obtingut per la introducció d'impureses amb més electrons de valència que el semiconductor intrínsec de base i on els portadors majoritaris són els electrons.
(EN) N-Z graph [Física]
sin. chart of nuclides; table of nuclides
(CA) diagrama N-Z; taula de núclids n f
(ES) diagrama N-Z; tabla de nucleidos
(FR) carte des nucléides; diagramme N-Z
(EN) nabla [Matemàtiques i estadística]
sin. del
(CA) nabla m
(ES) nabla
(FR) nabla
(EN) NACR [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. network announcement request
(CA) NACR [sigla]; sol·licitud de participació a la xarxa f
(ES) NACR [sigla]; petición de participación en la red
(EN) nacreous cloud [Ciències de la Terra]
sin. mother-of-pearl cloud
(CA) núvol nacrat m
(ES) nube nacarada
(FR) nuage nacré
Núvol amb tonalitats nacrades.
(EN) nadir [Energies]
(CA) nadir m
(ES) nadir
(FR) nadir
Punt de l'esfera celest oposat diametralment al zenit.
(EN) nadur- [Ciències de la Terra]
(CA) nadur- pref
(ES) nadur-
(FR) nadur-
(EN) NaF test [Ciències de la Terra]
(CA) assaig del NaF m
(ES) ensayo NaF
(FR) test NaF
(EN) nailed soil [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sòl clavat m
(ES) suelo claveteado
(EN) nailing [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) clavament m
(ES) clavado