Llistat alfabètic

S'han trobat 695 resultats.

(EN) nanoscale particle [Física]
sin. nanoparticle
(CA) nanopartícula n f
(ES) nanopartícula; partícula nanométrica
(FR) nanoparticule; particule nanométrique
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) nanotechnology [Física]
(CA) nanotecnologia n f
(ES) nanotecnología
(FR) nanotechnologie
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) NAP [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. network access point
(CA) NAP [sigla]; punt d'accés a la xarxa m
(ES) NAP [sigla]; punto de acceso a la red
(EN) narrow coefficient [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) coeficient d'uniformitat m
(ES) coeficiente de uniformidad
(EN) narrowband [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda estreta f
(ES) banda estrecha
(EN) narrowband communication [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) comunicació de banda estreta f
(ES) comunicación de banda estrecha
(EN) narrowband integrated services data network [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) XDSI de banda estreta f
(ES) RDSI de banda estrecha
(EN) narrowleaf cattail [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) boga
(ES) enea
(EN) nasolacrimal duct [Ciències de la visió]
(CA) conducte lacrimonasal; conducte nasolacrimal m
(ES) conducto lacrimonasal; conducto nasolagrimal
(EN) NAT [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. network address translator
(CA) NAT [sigla]; traductor d'adreces de xarxa m
(ES) NAT [sigla]; traductor de direcciones de red
(EN) national account [Economia i organització d'empreses]
(CA) comptabilitat nacional f
(ES) contabilidad nacional
(FR) comptabilité nationale
(EN) national budget [Economia i organització d'empreses]
(CA) pressupost estatal m; pressupost públic
(ES) presupuesto estatal; presupuesto público
(FR) finances publiques
(EN) national debt [Economia i organització d'empreses]
sin. public debt
(CA) deute públic m
(ES) deuda pública
(FR) dette publique
(EN) national health service [Economia i organització d'empreses]
(CA) servei nacional de la salut m
(ES) servicio nacional de la salud
(FR) service national de la santé
(EN) national income [Economia i organització d'empreses]
sin. net national product at factor cost; NI
(CA) renda nacional f; RN [sigla]
(ES) renta nacional
(FR) revenu national
(EN) national insurance [Economia i organització d'empreses]
sin. social insurance; social security
(CA) seguretat social f
(ES) seguridad social
(FR) sécurité sociale
(EN) national network [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) xarxa nacional f
(ES) red nacional
(EN) national treasury [Economia i organització d'empreses]
sin. Exchequer; public treasury; Treasury
(CA) erari públic; tresor públic m
(ES) erario público; tesoro público
(FR) Trésor public
(EN) nationalisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) nacionalització f
(ES) nacionalización
(FR) nationalisation
(EN) native sediment [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sediment natiu m
(ES) sedimento nativo