Llistat alfabètic

S'han trobat 284 resultats.

(FR) n-ième [Matemàtiques i estadística]
(CA) enèsim -a adj
(ES) enésimo
(EN) nth
(FR) n-uple [Matemàtiques i estadística]
(CA) multiplet; n-tuple m
(ES) n-tuplo
(EN) n-tuple
(FR) nabla [Matemàtiques i estadística]
(CA) nabla m
(ES) nabla
(EN) del; nabla
(FR) nadir [Energies]
(CA) nadir m
(ES) nadir
(EN) nadir
Punt de l'esfera celest oposat diametralment al zenit.
(FR) nadur- [Ciències de la Terra]
(CA) nadur- pref
(ES) nadur-
(EN) nadur-
(FR) nano-
(CA) nano-
(ES) nano-
(EN) nano-
n [símbol]
Prefix que denomina el submúltiple d’una unitat equivalent a la mil milionèsima part d’aquesta unitat.
(FR) nanomètre
(CA) nanòmetre; nm
(ES) nanómetro m
(EN) nanometre
(FR) nantissement [Economia i organització d'empreses]
(CA) pignoració f
(ES) pignoración
(EN) collateral
(FR) nappe [Enginyeria tèxtil]
(CA) napa f; tela de batà
(ES) napa; tela de batán
(EN) lap
(DE) Vlies; Wickelung; Wickelwatte
Tela formada en la filatura del cotó, a la sortida del batà obridor, de pes i de densitat més o menys controlades, amb la qual s'alimenta el batà acabador.
(FR) nappe perchée [Ciències de la Terra]
(CA) capa freàtica penjada f
(ES) capa freática colgada
(EN) perched water table
(FR) nappe phréatique [Ciències de la Terra]
sin. niveau phréatique
(CA) capa freàtica f; nivell freàtic
(ES) capa freática; nivel freático
(EN) ground water surface; water table
(FR) nation la plus favorisée [Economia i organització d'empreses]
(CA) nació més afavorida f
(ES) nación más favorecida
(EN) MFN [sigla]; most-favoured nation
(FR) nationalisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) nacionalització f
(ES) nacionalización
(EN) nationalisation
(FR) nationalisme économique [Economia i organització d'empreses]
(CA) nacionalisme econòmic m
(ES) nacionalismo económico
(EN) economic nationalism
(FR) natr- [Ciències de la Terra]
(CA) natr- pref
(ES) natr-
(EN) natr-
(FR) natri- [Ciències de la Terra]
(CA) natri- pref
(ES) natri-
(EN) natri-
(FR) naturel [Matemàtiques i estadística]
(CA) natural adj
(ES) natural
(EN) natural
(FR) navigation sur le réseau [Economia i organització d'empreses]
(CA) navegació en xarxa f
(ES) navegación en red
(EN) network navigation
(FR) naviport [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. hydroport
(CA) hidroport m
(ES) hidropuerto; navipuerto
(EN) hydroport; naviport
Aeroport d'hidroavions.
(FR) nébulosité [Ciències de la Terra]
sin. nébulosité partielle
(CA) nuvolositat parcial f
(ES) nubosidad; nubosidad parcial
(EN) cloud amount; partial cloud amount
Fracció de cel coberta per un gènere determinat de núvol.