Llistat alfabètic

S'han trobat 660 resultats.

(ES) oersted [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) oersted m
(EN) oersted
(ES) oeste [Energies]
sin. occidente; poniente
(CA) occident m; oest; ponent
(EN) occident; west
(FR) occident; ouest; ponant
Punt cardinal que assenyala una direcció en forma d'angle de 90° amb la direcció nord i que indica el punt de l'horitzó per on es pon el sol als equinoccis.
(ES) oeste [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) O; oest m
(ES) OFDMA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. acceso múltiple por división ortogonal de frecuencia
(CA) accés múltiple per divisió ortogonal de freqüència m; OFDMA [sigla]
(EN) OFDMA [sigla]; orthogonal frequency division multiple access
(ES) oferta [Economia i organització d'empreses]
(CA) oferta f
(EN) supply
(FR) offre
(ES) oferta agregada [Economia i organització d'empreses]
(CA) oferta agregada f
(EN) aggregate supply
(FR) offre cumulée
(ES) oferta de trabajo [Economia i organització d'empreses]
(CA) oferta de treball f
(EN) labour supply
(FR) offre de travail
(ES) oferta pública de adquisición [Economia i organització d'empreses]
sin. OPA [sigla]
(CA) oferta pública d'adquisició f; OPA [sigla]
(EN) takeover bid
(FR) offre publique d'achat
(ES) oferta pública de venta [Economia i organització d'empreses]
sin. OPV [sigla]
(CA) oferta pública de venda f; OPV [sigla]
(EN) public offer for sale
(FR) offre publique de vente
(ES) offer rate [Economia i organització d'empreses]
sin. tipo de oferta
(CA) offer rate; tipus d'oferta m
(EN) offer rate
(FR) taux d'offre
(ES) offset [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) òfset m
(EN) offset
(ES) oficina de atención [Economia i organització d'empreses]
sin. front office
(CA) front office; oficina d'atenció f
(EN) front office
(FR) salle des marchés
(ES) oficina de soporte [Economia i organització d'empreses]
(CA) back office; oficina de suport f
(EN) back office
(FR) post-marché
(ES) ofimática [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ofimàtica f
(EN) office automation
(ES) ofimática [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ofimàtica f
(ES) oftalmómetro [Ciències de la visió]
sin. queratómetro
(CA) oftalmòmetre; queratòmetre m
(EN) keratometer; ophthalmometer
(ES) oftalmoscopia [Ciències de la visió]
(CA) oftalmoscòpia f
(EN) ophthalmoscopy
(ES) oftalmoscopia directa [Ciències de la visió]
(CA) oftalmoscòpia directa f
(ES) oftalmoscopia indirecta [Ciències de la visió]
(CA) oftalmoscòpia indirecta f
(ES) oftalmoscopio [Ciències de la visió]
(CA) oftalmoscopi m
(EN) ophthalmoscope