Llistat alfabètic

S'han trobat 2157 resultats.

(EN) p - pstate [Enginyeria química]
(CA) estat p - p m
(ES) estado p - p
(EN) p - ptransition [Enginyeria química]
(CA) transició p - p f
(ES) transición p - p
(EN) p - stransition [Enginyeria química]
(CA) transició p - s f
(ES) transición p - s
(EN) p-adic number [Matemàtiques i estadística]
(CA) nombre de Hensel; nombre p-àdic m
(ES) número p-ádico
(FR) nombre p-adique
(EN) p-n junction [Energies]
(CA) junció pn f
(ES) unión p-n
(FR) jonction p-n
Junció d'un semiconductor p i un semiconductor n.
(EN) p-type semiconductor [Energies]
(CA) semiconductor p m
(ES) semiconductor tipo p
(FR) semiconducteur de type p
Semiconductor extrínsec obtingut per la introducció d'impureses amb un nombre menor d'electrons de valència que el semiconductor intrínsec de base i on els portadors majoritaris són els forats.
(EN) P/E ratio [Economia i organització d'empreses]
sin. price/earnings ratio
(CA) PER [sigla]; ràtio cotització-benefici f
(ES) PER [sigla]; ratio cotización-beneficio
(FR) ratio cotation/bénéfice
(EN) PABX [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. private automatic branch exchange
(CA) centraleta privada de telefonia f; PABX [sigla]
(ES) centralita privada de telefonía; PABX [sigla]
(EN) PABX [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. multiband
(CA) multibanda
(ES) multibanda
(EN) pachic [Ciències de la Terra]
(CA) pàquic -a adj
(ES) páquico
(FR) pachique
(EN) pachymeter [Ciències de la visió]
(CA) paquímetre m
(ES) paquímetro
(EN) pack, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. compress, to
(CA) comprimir; empaquetar v tr
(ES) comprimir; empaquetar
(FR) condenser
Convertir un conjunt de dades en una sola dada, per a la seva manipulació, transmissió o emmagatzamatge.
(EN) package [Economia i organització d'empreses]
sin. packaging; packing; wrapping
(CA) envàs m
(ES) envase
(FR) récipient
(EN) package [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) encapsulatge m
(ES) encapsulado
(EN) package [Geomàtica]
(CA) paquet m
(ES) paquete m
(FR) paquetage m
(IT) pacchetto applicativo
(EN) package, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) encapsular v tr
(ES) encapsular
(EN) packaging [Economia i organització d'empreses]
sin. package; packing; wrapping
(CA) envàs m
(ES) envase
(FR) récipient
(EN) packaging [Economia i organització d'empreses]
(CA) packaging m
(ES) empaquetado; packaging
(FR) conditionnement
(EN) packaging management [Economia i organització d'empreses]
(CA) gestió d'envasos f
(ES) gestión de envases
(FR) gestion des conditionnements
(EN) packaging recovery [Economia i organització d'empreses]
(CA) recuperació d'envasos f
(ES) recuperación de envases
(FR) récupération de récipients