Llistat alfabètic

S'han trobat 2539 resultats.

(EN) p - pstate [Enginyeria química]
(CA) estat p - p m
(ES) estado p - p
(EN) p - ptransition [Enginyeria química]
(CA) transició p - p f
(ES) transición p - p
(EN) p - stransition [Enginyeria química]
(CA) transició p - s f
(ES) transición p - s
(EN) p block [Enginyeria química]
(CA) bloc p
(ES) bloque p
Subdivisió de la taula periòdica dels elements que comprèn des del grup 13 fins al grup 18, formada pels elements en els quals l'últim electró ha estat col·locat en un orbital p.
Nota: L'heli, inclòs en el grup 18, té l'últim electró en un orbital s, però la seva similitud amb els altres gasos nobles fa que se'l consideri part del bloc p.
Al bloc p s'hi troben tant metalls com semimetalls i no-metalls.
Juntament amb els elements del bloc s, els elements del bloc p sovint s'anomenen elements representatius.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) p-adic number [Matemàtiques i estadística]
(CA) nombre de Hensel; nombre p-àdic m
(ES) número p-ádico
(FR) nombre p-adique
(EN) p-aminobenzenesulfonamide [Enginyeria química]
sin. 4-aminobenzenesulfonamide; sulfanilamide
(CA) 4-aminobenzensulfonamida; p-aminobenzensulfonamida; sulfanilamida
(ES) 4-aminobencenosulfonamida; p-aminobencenosulfonamida; sulfanilamida
Sulfonamida que es presenta com un sòlid cristal·lí incolor i té un punt de fusió de 165 ºC.
Nota: La sulfanilamida és soluble en aigua, acetona, àcid clorhídric i hidròxid de sodi, i poc soluble en alcohol i èter.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) p-aminobenzenesulfonic acid [Enginyeria química]
sin. 4-aminobenzenesulfonic acid; sulfanilic acid
(CA) àcid 4-aminobenzensulfònic; àcid p-aminobenzensulfònic; àcid sulfanílic
(ES) ácido 4-aminobencenosulfónico; ácido p-aminobencenosulfónico; ácido sulfanílico
Àcid sulfònic obtingut per sulfonació de l'anilina, que es presenta com un sòlid que cristal·litza en làmines ròmbiques de color blanc grisenc i que carbonitza en el seu punt de fusió, a 280-300 ºC.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) p-benzenedicarboxylic acid [Enginyeria química]
sin. 1,4-benzenedicarboxylic acid; terephthalic acid
(CA) àcid 1,4-benzendicarboxílic; àcid p-benzendicarboxílic; àcid tereftàlic
(ES) ácido 1,4-bencenodicarboxílico; ácido p-bencenodicarboxílico; ácido tereftálico
Isòmer para de l'àcid benzendicarboxílic, que es presenta com un sòlid en forma de cristalls blancs o de pols que al voltant dels 300 ºC experimenta sublimació.
Nota: L'àcid tereftàlic és soluble en àlcalis, lleugerament soluble en alcohol i insoluble en aigua, cloroform i èter.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) p-n junction [Energies]
(CA) junció pn f
(ES) unión p-n
(FR) jonction p-n
Junció d'un semiconductor p i un semiconductor n.
(EN) p-type semiconductor [Energies]
(CA) semiconductor p m
(ES) semiconductor tipo p
(FR) semiconducteur de type p
Semiconductor extrínsec obtingut per la introducció d'impureses amb un nombre menor d'electrons de valència que el semiconductor intrínsec de base i on els portadors majoritaris són els forats.
(EN) P/E ratio [Economia i organització d'empreses]
sin. price/earnings ratio
(CA) PER [sigla]; ràtio cotització-benefici f
(ES) PER [sigla]; ratio cotización-beneficio
(FR) ratio cotation/bénéfice
(EN) P2G technology [Enginyeria industrial:Tecnologia de l'hidrogen]
sin. power-to-gas technology
(CA) tecnologia P2G; tecnologia power-to-gas
(ES) tecnología P2G; tecnología power-to-gas
(EN) P2X technology [Enginyeria industrial:Tecnologia de l'hidrogen]
sin. power-to-X technology
(CA) tecnologia P2X; tecnologia power-to-X
(ES) tecnología P2X; tecnología power-to-X
(EN) PABX [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. multiband
(CA) multibanda
(ES) multibanda
(EN) PABX [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. private automatic branch exchange
(CA) centraleta privada de telefonia f; PABX [sigla]
(ES) centralita privada de telefonía; PABX [sigla]
(EN) pachic [Ciències de la Terra]
(CA) pàquic -a adj
(ES) páquico
(FR) pachique
(EN) pachymeter [Ciències de la visió]
(CA) paquímetre m
(ES) paquímetro
(EN) pack, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. compress, to
(CA) comprimir; empaquetar v tr
(ES) comprimir; empaquetar
(FR) condenser
Convertir un conjunt de dades en una sola dada, per a la seva manipulació, transmissió o emmagatzamatge.
(EN) package [Geomàtica]
(CA) paquet m
(ES) paquete m
(FR) paquetage m
(IT) pacchetto applicativo
(EN) package [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) encapsulatge m
(ES) encapsulado