Llistat alfabètic

S'han trobat 2539 resultats.

(EN) pyranometer [Ciències de la Terra]
sin. solarimeter
(CA) piranòmetre m; solarímetre
(ES) piranómetro; solarímetro
(FR) pyranomètre; solarimètre
Actinòmetre que mesura la radiació solar que incideix, des d'un angle sòlid 2Pi, sobre una superfície plana i si hi ha una pantalla que impedeix la incidència de la radiació directa, mesura només la radiació difusa.
(EN) pyrgeometer [Energies]
(CA) pirogeòmetre m
(ES) pirgeómetro
(FR) pyrgéomètre
Aparell de mesura de la radiació efectiva.
(EN) pyrgeometer [Física]
(CA) pirgeòmetre n m; pirogeòmetre
(ES) pirogeómetro
(FR) pyrgéomètre
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) pyrgeometer [Ciències de la Terra]
(CA) pirogeòmetre m
(ES) pirogeómetro
(FR) pyrgéomètre
Actinòmetre que mesura la radiació terrestre que incideix sobre una superfície plana des d'un angle sòlid 2Pi.
(EN) pyrheliometer [Energies]
(CA) piroheliòmetre m
(ES) pirheliómetro
(FR) pyrhéliomètre
Aparell de mesura de la radiació solar directa amb un angle d'incidència normal.
(EN) pyrheliometer [Ciències de la Terra]
(CA) pirheliòmetre m
(ES) pirheliómetro
(FR) pyrhéliomètre
Actinòmetre que mesura la radiació directa que incideix normalment dins d'un petit angle sòlid, sobre una superfície perpendicular a l'eix d'aquest angle.
(EN) pyrheliometer [Física]
(CA) pirheliòmetre n m; piroheliòmetre
(ES) pirheliómetro
(FR) pyrhéliomètre
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) pyrimidine [Enginyeria química]
sin. 1,3-diazine
(CA) 1,3-diazina; pirimidina
(ES) 1,3-diacina; pirimidina
Diazina amb els àtoms de nitrogen situats en les posicions relatives 1,3, que es presenta com un sòlid i té un punt de fusió de 22 ºC i un punt d'ebullició de 124 ºC.
Nota: La pirimidina és l'esquelet bàsic de les bases pirimidíniques citosina, uracil i timina. A més, és un dels heterocicles que componen els àcids nucleics, dels quals es pot aïllar després d'una hidròlisi completa.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) pyrite [Ciències de la Terra]
(CA) pirita f
(ES) pirita
(FR) pyrite
(EN) pyrite [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) pirita f
(ES) pirita
(EN) pyroelectric effect [Física]
(CA) efecte piroelèctric n m
(ES) efecto piroeléctrico
(FR) effet pyroélectrique
(EN) pyroelectricity [Física]
(CA) piroelectricitat n f
(ES) piroelectricidad
(FR) pyroélectricité
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) pyrolysis [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) piròlisi f
(ES) pirólisis
(EN) pyrometer [Física]
(CA) piròmetre n m
(ES) pirómetro
(FR) pyromètre
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) pyrophyllite [Ciències de la Terra]
(CA) pirofil·lita f
(ES) pirofilita
(FR) pyrophyllite
(EN) pyroxene [Ciències de la Terra]
(CA) piroxè m
(ES) piroxeno
(FR) pyroxène
(EN) pyrradiometer [Energies]
(CA) piroradiòmetre m
(ES) pirradiómetro
(FR) pyrradiomètre
Aparell de mesura de la radiació solar i la terrestre.
(EN) pyrradiometer [Ciències de la Terra]
(CA) piroradiòmetre m
(ES) pirradiómetro
(FR) pyrradiomètre
Radiòmetre que mesura la radiació total que incideix sobre una superfície.
(EN) Pythagorean numbers [Matemàtiques i estadística]
(CA) nombres pitagòrics m pl
(ES) números pitagóricos
(FR) nombres pythagoriques