Llistat alfabètic

S'han trobat 48 resultats.

(ES) Q-control [Economia i organització d'empreses]
(CA) Q-control m
(EN) Q-control
(FR) Q-contrôle
(ES) QCDMA [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) QCDMA m
(EN) QCDMA
(ES) QCIF [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) QCIF m
(EN) QCIF
(ES) QFD [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. ingeniería orientada al cliente
(CA) desplegament funcional de la qualitat; enginyeria orientada al client f; QFD [sigla]
(EN) client-oriented management; financial engineering; QFD [sigla]; quality function deployment
(FR) ingénierie orientée client
(ES) QLE [sigla] [Enginyeria química]
sin. electroluminiscencia; electroquimioluminiscencia; quimioluminiscencia electrogenerada
(CA) electroluminescència; electroquimioluminescència f; QLE [sigla]; quimioluminescència electrogenerada
(EN) ECL [sigla]; electrochemiluminescence; electrogenerated chemiluminescence; electroluminescence
(ES) QSIG [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) QSIG m
(EN) QSIG
(ES) QSL [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) QSL f
(EN) QSL
(ES) quadrar [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadrar v tr
(EN) square, to
(FR) carrer
(ES) quark [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) quark m
(EN) quark
(ES) quebrado [Matemàtiques i estadística]
sin. fracción
(CA) fracció f; trencat
(EN) fraction
(FR) fraction
(ES) quedar atrapado a medio camino [Economia i organització d'empreses]
(CA) estar atrapat a mig camí loc verb
(EN) be trapped midway
(FR) être coincé à mi-chemin
(ES) quefrency [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) qüefrència f
(EN) quefrency
(ES) quelato [Ciències de la Terra]
(CA) quelat m
(EN) chelate
(FR) chélate
(ES) queluviación [Ciències de la Terra]
(CA) queluviació f
(EN) cheluviation
(FR) chéluviation
(ES) quemador [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) cremador m
(ES) quemador [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cremador m
(ES) quench [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. extinción de la superconductividad
(CA) quench m
(EN) quench
Nota El quench és la pèrdua, generalment transitòria, de les propietats superconductores d'un imant a causa d'un increment sobtat de la seva temperatura.
(ES) quera [Ciències de la Terra]
(CA) quera f
(EN) quera
(FR) quera
(ES) queratoconjuntivitis seca [Ciències de la visió]
sin. síndrome del ojo seco m
(CA) queratoconjuntivitis seca; síndrome de l'ull sec f
(EN) DES [sigla]; dry eye syndrome; keratoconjunctivitis sicca
(FR) kératoconjonctivite sèche; syndrome de l'oeil sec
Inflamació de la superfície ocular causada per una producció aquosa insuficient o una evaporació excessiva de la llàgrima.
Nota: La insuficiència de llàgrima ocasiona una gran concentració de sals a l'ull i provoca alteracions inflamatòries de la superfície ocular. També s'anomena simplement "ull sec".
(ES) queratocono [Ciències de la visió]
(CA) queratocon m
(EN) keratoconus