Llistat alfabètic

S'han trobat 202 resultats.

(EN) quality characteristic [Economia i organització d'empreses]
(CA) característica de qualitat f
(ES) característica de calidad
(FR) caractéristique de qualité
Propietat o tret d'un producte o servei que determina la seva qualitat. Pot ser del tipus atributs, nombre de defectes o variables.
(EN) quality circle [Economia i organització d'empreses]
(CA) cercle de qualitat m
(ES) círculo de calidad
(FR) cercle de qualité
Grup petit de treballadors (entre 5 i 10) que duu a terme activitats de millora de la qualitat dins el seu propi centre de treball. Per assolir els seus objectius, els cercles de qualitat han de complir una sèrie de principis: el coneixement per part dels seus responsables de les tècniques de control de qualitat, la formació adreçada als membres del cercle i l'aplicació de la solució acordada. Els cercles de qualitat tenen una doble funció: d'una banda, una funció d'integració, perquè possibiliten la implicació del personal en la vida de l'empresa i faciliten els canvis al seu interior; de l'altra, una funció econòmica, perquè esperonen la reducció de la no-qualitat, la qual cosa afavoreix la millora de les capacitats del personal.
(EN) quality control [Economia i organització d'empreses]
(CA) control de qualitat m
(ES) control de calidad
(FR) contrôle de qualité
(EN) quality control [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. quality assurance
(CA) control de qualitat m
(ES) control de calidad
(EN) quality control [Geomàtica]
(CA) control de qualitat m
(ES) control de calidad m; control de la calidad
(FR) contrôle de la qualité m;  contrôle de qualité
(IT) verifica di qualità
Canvi del mode de representació de dades pel fet de passar d'un format o d'un codi a un altre sense modificar el contingut.
(EN) quality cost [Economia i organització d'empreses]
(CA) cost de qualitat m
(ES) coste de calidad
(FR) coût de la qualité
(EN) quality factor [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) factor de qualitat m
(ES) factor de calidad
(EN) quality factor [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) factor de qualitat m; Q [símbol]
(ES) factor de calidad
(EN) quality factor [Física]
(CA) factor de qualitat n m
(ES) factor de calidad
(FR) facteur de qualité
(EN) quality factor [Física]
sin. Q factor
(CA) factor de qualitat n m; factor Q
(ES) factor de calidad; factor Q
(FR) facteur de qualité; facteur Q
(EN) quality function deployment [Enginyeria industrial]
(CA) desenvolupament de la funció de qualitat m; QFD [sigla]
(ES) desarrollo de la función de calidad
(DE) Entwicklung der Qualitätsfunktionen; Entwicklung der Qualitätsfunktion
(EN) quality function deployment [Economia i organització d'empreses]
sin. client-oriented management; financial engineering; QFD [sigla]
(CA) desplegament funcional de la qualitat; enginyeria orientada al client f; QFD [sigla]
(ES) ingeniería orientada al cliente; QFD [sigla]
(FR) ingénierie orientée client
(EN) quality improvement [Economia i organització d'empreses]
(CA) millora de la qualitat f
(ES) mejora de la calidad
(FR) amélioration de la qualité
(EN) quality manual [Economia i organització d'empreses]
(CA) manual de qualitat m
(ES) manual de calidad
(FR) manuel de qualité
(EN) quality of conception [Economia i organització d'empreses]
(CA) qualitat de concepció f
(ES) calidad de concepción
(FR) qualité de conception
(EN) quality of delivery [Economia i organització d'empreses]
(CA) qualitat de lliurament f
(ES) calidad de entrega
(FR) qualité de livraison
(EN) quality of design [Economia i organització d'empreses]
(CA) qualitat de disseny f
(ES) calidad de diseño
(FR) qualité de conception
(EN) quality of life [Economia i organització d'empreses]
(CA) qualitat de vida f
(ES) calidad de vida
(FR) qualité de vie
(EN) quality of service [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) qualitat de servei f
(ES) calidad de servicio
(EN) quality of work environment [Economia i organització d'empreses]
sin. quality of workplace
(CA) qualitat de l'entorn laboral f
(ES) calidad del entorno de trabajo
(FR) qualité du cadre de travail