Llistat alfabètic

S'han trobat 203 resultats.

(EN) quality of workplace [Economia i organització d'empreses]
sin. quality of work environment
(CA) qualitat de l'entorn laboral f
(ES) calidad del entorno de trabajo
(FR) qualité du cadre de travail
(EN) quality system [Economia i organització d'empreses]
(CA) sistema de qualitat m
(ES) sistema de calidad
(FR) système qualité
(EN) quality tools [Economia i organització d'empreses]
(CA) eines de qualitat f pl
(ES) herramientas de calidad
(FR) outils de la qualité
(EN) quality-adjusted years of life [Economia i organització d'empreses]
(CA) anys de vida ajustats per qualitat m pl
(ES) años de vida ajustados por calidad
(FR) années de vie réajustées par la qualité
Indicador de salut, basat en un índex numèric, utilitzat per a mesurar les diferències en salut relacionades amb la qualitat de vida en un període temporal. Aquest indicador permet valorar l'impacte en la salut dels programes tractaments sanitaris en l'anàlisi cost-utilitat.
(EN) quantification error [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) error de quantificació m
(ES) error de cuantificación
(EN) quantifier [Matemàtiques i estadística]
(CA) quantificador m
(ES) cuantificador
(FR) quantificateur
(EN) quantifier-free formula [Matemàtiques i estadística]
(CA) fórmula sense quantificadors f
(ES) fórmula sin cuantificadores
(EN) quantify [Matemàtiques i estadística]
(CA) quantificar v tr
(ES) cuantificar
(EN) quantile [Matemàtiques i estadística]
(CA) quantil m
(ES) cuantila
(FR) quantile
(EN) quantised [Física]
sin. quantized
(CA) quantificat -ada; quantitzat -ada adj
(ES) cuantificado; cuantizado
(FR) quantifié
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) quantitative criterion [Enginyeria industrial]
(CA) criteri quantitatiu m
(ES) criterio cuantitativo
(DE) Mengenkriterien
(EN) quantitative research [Economia i organització d'empreses]
(CA) investigació quantitativa f; tècniques quantitatives
(ES) técnicas cuantitativas
(FR) recherche quantitative
(EN) quantitatively [Matemàtiques i estadística]
(CA) quantitativament adv
(ES) cuantitativamente
(FR) quantitativement
(EN) quantity [Enginyeria industrial]
(CA) quantitat f
(ES) cantidad
(DE) Anzahl
(EN) quantity [Matemàtiques i estadística]
(CA) quantitat f
(ES) cantidad
(FR) quantité
(EN) quantity [Física]
sin. physical quantity
(CA) magnitud; magnitud física n f
(ES) magnitud; magnitud física
(FR) grandeur; grandeur physique
(EN) quantity level [Economia i organització d'empreses]
sin. standard level
(CA) normes estàndard f pl; normes qualtitatives
(ES) normas cuantitativas; normas estándar
(FR) normes standard
(EN) quantity of dimension 1 [Física]
sin. dimensionless quantity
(CA) magnitud adimensional n f; magnitud de dimensió 1
(ES) magnitud adimensional; magnitud de dimensión 1
(FR) grandeur de dimension 1; grandeur sans dimension
(EN) quantity theory of money [Economia i organització d'empreses]
(CA) teoria quantitativa del diner f
(ES) teoría cuantitativa del dinero
(FR) théorie quantitative de la monnaie
(EN) quantization [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) quantització f
(ES) cuantización