Llistat alfabètic

S'han trobat 203 resultats.

(EN) quarter wavelength transformer [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) transformador de quart de longitud d'ona m
(ES) transformador de cuarto de longitud de onda
(EN) quarter-wave plate [Física]
sin. $\lambda$/4 plate
(CA) làmina $\lambda$/4; làmina de quart d'ona n f
(ES) lámina $\lambda$/4; lámina de cuarto de onda
(FR) lame $\lambda$/4; lame quart d'onde
(EN) quartet state [Enginyeria química]
(CA) estat quartet m
(ES) estado cuartete
(EN) quartic [Matemàtiques i estadística]
(CA) quàrtic -a adj
(ES) cuártico
(FR) quartique
(EN) quartic equation [Matemàtiques i estadística]
(CA) equació de quart grau f; equació quàrtica
(ES) ecuación cuártica; ecuación de cuarto grado
(FR) équation de quatrième degré
(EN) quartile [Matemàtiques i estadística]
(CA) quartil m
(ES) cuartil
(FR) quartile
(EN) quartz [Ciències de la Terra]
(CA) quars m
(ES) cuarzo
(FR) quartz
(EN) quartz [Física]
(CA) quars n m
(ES) cuarzo
(FR) quartz
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) quartz crystal [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cristall de quars m
(ES) cristal de cuarzo
(EN) quartz-iodine lamp [Enginyeria química]
(CA) làmpada de quars-iode f
(ES) lámpara de cuarzo-iodo
(EN) quartzi- [Ciències de la Terra]
(CA) quarsi- pref
(ES) cuarci-
(FR) quartzi-
(EN) quartzite [Ciències de la Terra]
(CA) quarsita f
(ES) cuarcita
(FR) quartzite
(EN) quartzite [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) quarsita f
(ES) cuarcita f
(EN) quasar [Física]
(CA) quàsar n m
(ES) cuásar; quásar
(FR) quasar
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) quasi non-destructive test [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) assaig quasi no destructiu m
(ES) ensayo cuasi no destructivo
(EN) quasi-elastic scattering [Física]
(CA) col·lisió quasielàstica n f; difusió quasielàstica; dispersió quasielàstica
(ES) colisión cuasielástica; difusión cuasielástica; dispersión cuasielástica
(FR) collision quasi-élastique; diffusion quasi-élastique
Col·lisió inelàstica entre partícules en la qual el canvi de l'energia cinètica global és molt petit davant de l'energia total que intervé en el procés.
(EN) quasi-geostrophic approximation [Ciències de la Terra]
(CA) aproximació quasi-geostròfica f
(ES) aproximación casi geostrófica
(FR) approximation quasi géostrophique
Aplicació de la hipòtesi d'equilibri geostròfic en les equacions del moviment.
(EN) quasi-integration [Economia i organització d'empreses]
(CA) quasiintegració f
(ES) casi-integración
(FR) quasi-intégration
(EN) quasi-money [Economia i organització d'empreses]
sin. near money
(CA) quasidiner m
(ES) casi-dinero
(FR) quasi-monnaie
(EN) quasi-permanent value of action [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) valor quasipermanent de l'acció m
(ES) valor cuasipermanente de la acción