Llistat alfabètic

S'han trobat 1007 resultats.

(FR) rayonnement réfracté [Energies]
(CA) radiació refractada f
(ES) radiación refractada
(EN) refracted radiation
Radiació que, quan travessa una superfície que limita dos medis diferents, canvia de trajectòria i emergeix amb un angle diferent del d'incidència.
(FR) rayonnement secondaire [Física]
(CA) radiació secundària n f
(ES) radiación secundaria
(EN) secondary radiation
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) rayonnement seuil [Energies]
(CA) radiació llindar f
(ES) radiación umbral
(EN) threshold radiation
Valor energètic de la radiació solar que arriba a una instal·lació solar per sobre del qual el rendiment net de sistema és positiu.
(FR) rayonnement solaire [Ciències de la Terra]
(CA) radiació solar f
(ES) radiación solar
(EN) solar radiation
Radiació emesa pel Sol.
(FR) rayonnement solaire [Energies]
(CA) radiació solar f
(ES) radiación solar
(EN) solar radiation
Radiació electromagnètica emesa pel Sol, el 90% de la qual té un espectre comprès entre 0,25 i 5 micres, aproximadament.
(FR) rayonnement solaire global [Energies]
(CA) radiació solar global f
(ES) radiación solar global
(EN) global solar radiation; total solar radiation
Radiació solar (1) que arriba a la superfície terrestre, mesurada sobre una superfície horitzontal, que equival a la suma de la radiació directa (1) i de la radiació difusa (2).
(FR) rayonnement solaire instantané [Energies]
(CA) radiació solar instantània f
(ES) radiación solar instantánea
(EN) instantaneous solar radiation
Valor energètic de la radiació solar global en un moment determinat.
(FR) rayonnement solaire mal dirigé [Energies]
(CA) radiació solar mal dirigida f
(ES) radiación solar mal orientada
(EN) misdirected solar radiation
Radiació solar (1) concentrada per un camp d'heliòstats que no està ben dirigida cap al receptor.
(FR) rayonnement solaire moyen [Energies]
(CA) radiació solar mitjana f
(ES) radiación solar media
(EN) mean solar radiation
Integral de la radiació solar global incident sobre una superfície en un període de temps determinat dividida per aquest període.
(FR) rayonnement synchrotron [Física]
(CA) llum de sincrotró; radiació de sincrotró n f
(ES) luz de sincrotrón; radiación sincrotrónica
(EN) synchrotron radiation
(FR) rayonnement terrestre [Ciències de la Terra]
(CA) radiació terrestre (2) f
(ES) radiación terrestre
(EN) terrestrial radiation
Radiació emesa pel conjunt format per la Terra i l'atmosfera.
(FR) rayonnement terrestre [Energies]
(CA) radiació terrestre (1) f
(ES) radiación terrestre
(EN) terrestrial radiation
Radiació electromagnètica emesa per la superfície terrestre en funció de la seva temperatura.
(FR) rayonnement thermique [Energies]
(CA) radiació tèrmica f
(ES) radiación térmica
(EN) thermal radiation
Radiació electromagnètica emesa per un cos en funció de la seva temperatura.
(FR) rayonnement total [Ciències de la Terra]
(CA) radiació total f
(ES) radiación total
(EN) total radiation
Radiació que resulta de la suma de la radiació solar i de la radiació terrestre (2) que incideixen sobre una superfície.
(FR) rayonnement ultraviolet [Energies]
(CA) radiació ultraviolada f
(ES) radiación ultravioleta
(EN) ultraviolet radiation
Radiació electromagnètica de longitud d'ona inferior a 0,38 micres.
(FR) rayonnement ultraviolet [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. rayonnement UV; rayons ultraviolets
(CA) raigs ultraviolats m pl; raigs UV
(ES) rayos ultravioletas; rayos UV
(EN) ultraviolet radiation; ultraviolet rays; UV radiation
Radiació electromagnètica pertanyent a l'espectre ultraviolat, en l'interval que va des de la llum visible fins a la regió dels raigs X. (Font: "Cercaterm".TERMCAT www.termcat.cat/cercaterm)
(FR) rayonnement ultraviolet [Física]
(CA) radiació ultraviolada; raigs ultraviolats n m pl; rajos ultraviolats
(ES) radiación ultravioleta
(EN) ultraviolet radiation
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) rayonnement ultraviolet lointain [Energies]
(CA) radiació ultraviolada llunyana f
(ES) radiación ultravioleta lejana
(EN) distant ultraviolet radiation
Radiació ultraviolada de longituds d'ona compreses entre 0,2 i 0,001 micres.
(FR) rayonnement ultraviolet moyen [Energies]
(CA) radiació ultraviolada mitjana f
(ES) radiación ultravioleta media
Radiació ultraviolada de longituds d'ona compreses entre 0,315 i 0,2 micres.
(FR) rayonnement ultraviolet proche [Energies]
(CA) radiació ultraviolada pròxima f
(ES) radiación ultravioleta próxima
(EN) near ultraviolet radiation
Radiació ultraviolada de longituds d'ona compreses entre 0,38 i 0,315 micres.