Llistat alfabètic

S'han trobat 1007 resultats.

(FR) rayonnement UV [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. rayonnement ultraviolet; rayons ultraviolets
(CA) raigs ultraviolats m pl; raigs UV
(ES) rayos ultravioletas; rayos UV
(EN) ultraviolet radiation; ultraviolet rays; UV radiation
Radiació electromagnètica pertanyent a l'espectre ultraviolat, en l'interval que va des de la llum visible fins a la regió dels raigs X. (Font: "Cercaterm".TERMCAT www.termcat.cat/cercaterm)
(FR) rayonnement visible [Energies]
(CA) radiació visible f
(ES) radiación visible
(EN) visible radiation
Radiació electromagnètica de longituds d'ona compreses entre 0,38 i 0,78 micres, que pot ser percebuda per la retina humana.
(FR) rayonner [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. mettre des radiations
(CA) radiar v tr
(ES) radiar
(EN) radiate, to
Emetre els cossos raigs lluminosos o d'altres radiacions ondulatòries o corpusculars. (Font: GDLC)
(FR) rayons γ [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. rayons gamma
(CA) raigs gamma m pl; raigs γ
(ES) rayos gamma; rayos γ
(EN) gamma rays; rays
Radiació electromagnètica molt penetrant emesa en la desexcitació de determinats nuclis radioactius.
(FR) rayons cosmiques [Física]
(CA) radiació còsmica; raigs còsmics n m pl; rajos còsmics
(ES) rayos cósmicos
(EN) cosmic rays
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) rayons crépusculaires [Ciències de la Terra]
(CA) raigs crepusculars m pl
(ES) rayos crepusculares
(EN) crepuscular rays
Conjunt de bandes de color blau fosc degudes a la presència de partícules de pols i a la humitat atmosfèrica, que precedeix l'aurora i que segueix la posta de Sol.
(FR) rayons gamma [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. rayons γ
(CA) raigs gamma m pl; raigs γ
(ES) rayos gamma; rayos γ
(EN) gamma rays; rays
Radiació electromagnètica molt penetrant emesa en la desexcitació de determinats nuclis radioactius.
(FR) rayons infrarouges [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(CA) raigs infraroigs m pl
(ES) rayos infrarrojos
(EN) infrared rays
Radiació electromagnètica amb una longitud d'ona compresa entre 780 nm i 1 nm. (Font: VCT_trad)
(FR) rayons γ [Física]
(CA) radiació γ; raigs γ n m pl; rajos γ
(ES) rayos γ
(EN) γ rays
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) rayons δ [Física]
(CA) raigs δ n m pl
(ES) rajos δ; rayos δ
(EN) δ rays
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) rayons Röntgen [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. rayons X
(CA) raigs X m pl
(ES) rayos Röntgen; rayos X
(EN) Roentgen rays; X-rays
Radiació electromagnètica de freqüència superior a la visible emesa per un àtom en produir-se el salt d'un electró d'una òrbita externa a una d'interna, pel fet d'haver perdut aquesta un electró per efecte d'una excitació exterior o d'una absorció per part del nucli (captura K). [Font de la definició: GDLC]
(FR) rayons ultraviolets [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. rayonnement ultraviolet; rayonnement UV
(CA) raigs ultraviolats m pl; raigs UV
(ES) rayos ultravioletas; rayos UV
(EN) ultraviolet radiation; ultraviolet rays; UV radiation
Radiació electromagnètica pertanyent a l'espectre ultraviolat, en l'interval que va des de la llum visible fins a la regió dels raigs X. (Font: "Cercaterm".TERMCAT www.termcat.cat/cercaterm)
(FR) rayons vecteurs réciproques [Matemàtiques i estadística]
(CA) radis vectors recíprocs m pl
(ES) radios vectores recíprocos
(EN) reciprocal radius vectors
(FR) rayons X [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. rayons Röntgen
(CA) raigs X m pl
(ES) rayos Röntgen; rayos X
(EN) Roentgen rays; X-rays
Radiació electromagnètica de freqüència superior a la visible emesa per un àtom en produir-se el salt d'un electró d'una òrbita externa a una d'interna, pel fet d'haver perdut aquesta un electró per efecte d'una excitació exterior o d'una absorció per part del nucli (captura K). [Font de la definició: GDLC]
(FR) rayons X [Física]
(CA) radiació X; raigs X n m pl; rajos X
(ES) rayos X
(EN) X-rays
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) rayons X caractéristiques [Física]
(CA) raigs X característics n m pl
(ES) rayos X característicos
(EN) characteristic X-rays
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) rÅ“ntgen [Física]
sin. röntgen
(CA) roentgen n m; röntgen
(ES) roentgen
(EN) roentgen; röntgen
R
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) RD [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. recherche et développement
(CA) R+D [sigla]; recerca i desenvolupament f
(ES) I+D [sigla]; investigación y desarrollo
(EN) R&D [sigla]; research and development
(FR) ré-ingénierie [Economia i organització d'empreses]
(CA) reenginyeria f
(ES) reingeniería
(EN) reengineering
(FR) ré-urbanisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) reurbanització f
(ES) reurbanización
(EN) urban renewal