Llistat alfabètic

S'han trobat 1007 resultats.

(FR) ré-utilisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) reutilització f
(ES) reutilización
(EN) reuse
(FR) réactance [Física]
(CA) reactància n f
(ES) reactancia
(EN) reactance
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) réacteur [Física]
sin. réacteur nucléaire
(CA) reactor nuclear n m
(ES) reactor nuclear
(EN) nuclear reactor; reactor
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) réacteur nucléaire [Física]
sin. réacteur
(CA) reactor nuclear n m
(ES) reactor nuclear
(EN) nuclear reactor; reactor
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) réacteur solaire photochimique [Energies]
(CA) reactor solar fotoquímic m
(ES) reactor solar fotoquímico
(EN) solar photochemical reactor
Aparell on es produeix una reacció fotoquímica per mitjà de l'exposició a la llum d'una gran superfície de capes fines de reactius.
(FR) réaction [Economia i organització d'empreses]
(CA) reacció f
(ES) reacción
(EN) reaction
(FR) réaction [Física]
(CA) reacció n f
(ES) reacción
(EN) reaction
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) réaction d'absorption [Física]
(CA) reacció d'absorció n f
(ES) reacción de absorción
(EN) absorption reaction
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) réaction d'oxydoréduction [Energies]
(CA) oxidació-reducció f
(ES) reacción de oxidación-reducción
(EN) redox reaction
Reacció en la qual una substància perd un o més electrons i una altra en guanya.
(FR) réaction du sol [Ciències de la Terra]
(CA) reacció del sòl f
(ES) reacción del suelo
(EN) soil reaction
(FR) réaction endoénergétique [Física]
(CA) reacció endoenergètica n f
(ES) reacción endoenergética
(EN) endoergic reaction
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) reaction endothermique [Ciències de la Terra]
(CA) reacció endotèrmica f
(ES) reacción endotérmica
(EN) endothermic reaction
(FR) réaction endothermique [Energies]
(CA) reacció endotèrmica f
(ES) reacción endotérmica
(EN) endothermic reaction
Reacció química entre dos o més compostos químics que absorbeix calor de l'ambient on aquesta es realitza.
(FR) réaction exoénergétique [Física]
(CA) reacció exoenergètica n f
(ES) reacción exoenergética
(EN) exoergic reaction
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) reaction exothermique [Ciències de la Terra]
(CA) reacció exotèrmica f
(ES) reacción exotérmica
(EN) exothermic reaction
(FR) réaction exothermique [Energies]
(CA) reacció exotèrmica f
(ES) reacción exotérmica
(EN) exothermic reaction
Reacció química entre dos o més compostos químics en què es desprèn calor.
(FR) réaction neutronique [Física]
(CA) reacció neutrònica n f
(ES) reacción neutrónica
(EN) neutronic reaction
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) réaction nucléaire [Física]
(CA) reacció nuclear n f
(ES) reacción nuclear
(EN) nuclear reaction
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) réaction nucléaire en chaîne [Física]
(CA) reacció en cadena n f
(ES) reacción nuclear en cadena
(EN) nuclear chain reaction
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) réaction photochimique [Energies]
(CA) reacció fotoquímica f
(ES) reacción fotoquímica
(EN) photochemical reaction
Reacció química causada per l'absorció de radiació ultraviolada, visible o infraroja.