Llistat alfabètic

S'han trobat 1007 resultats.

(FR) réaction photonucléaire [Física]
(CA) reacció fotonuclear n f
(ES) reacción fotonuclear
(EN) photonuclear reaction
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) réaction photoredox [Energies]
(CA) reacció fotoquímica redox f
(ES) reacción fotoquímica redox
(EN) photochemical redox reaction; photoredox reaction
Reacció en què es produeix una conversió fotoquímica mitjançant la transferència d'un electró d'un donador a un acceptor i en la qual una part important de l'energia d'excitació pot ser emmagatzemada temporalment en el donador o l'acceptor.
(FR) réaction thermonucléaire [Física]
(CA) reacció termonuclear n f
(ES) reacción termonuclear
(EN) thermonuclear reaction
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) réactivité [Energies]
(CA) reactivitat f
(ES) reactividad
(EN) reactivity
Capacitat d'un cos de reaccionar o combinar-se químicament amb un altre.
(FR) réactivité [Física]
(CA) reactivitat n f
(ES) reactividad
(EN) reactivity
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) réajuste des prix [Economia i organització d'empreses]
(CA) ajustament de preus m
(ES) ajuste de precios
(EN) price adjustment
En el sistema de mercat lliure, mecanisme per mitjà del qual els preus actuen com a senyals automàtics que coordinen les accions de les unitats individuals de decisió.
(FR) réajustement en douceur [Economia i organització d'empreses]
(CA) ajustament suau m
(ES) ajuste suave
(EN) smooth adjustment
Conjunt de mesures que s'apliquen de manera general i progressiva per a desenvolupar la política econòmica (tant fiscal com monetària), en un intent de suavitzar les fluctuacions econòmiques.
(FR) réajustement fiscal à la frontière [Economia i organització d'empreses]
(CA) ajustament fiscal a frontera m
(ES) ajuste fiscal en la frontera
(EN) border tax adjustment
Ajustament entre els impostos suportats per un bé o un servei en el país d'origen i els que ha de suportar en el país de destinació. Constitueix un dels mecanismes per a la tributació de les operacions del comerç internacional, pel qual es retorna a l'exportador d'un producte la càrrega impositiva suportada per aquest producte, que es grava amb els impostos del país importador.
(FR) réajustement par inventaire [Economia i organització d'empreses]
(CA) ajustament per inventari m
(ES) ajuste de inventario
(EN) inventory adjustments
Adequació de l'inventari teòric o comptable al real després de fer l'inventari físic. Pot incloure també ajustaments a la baixa del preu, si el mercat ha baixat respecte al moment de l'adquisició.
(FR) réajustement périodique [Economia i organització d'empreses]
(CA) ajustament per periodificació m; periodificació
(ES) ajuste por periodificación
(EN) end-of-period adjustment
(FR) réajustement postglaciaire [Física]
(CA) rebot isostàtic; rebot postglacial n m
(ES) rebote isostático; reelevación postglacial
(EN) isostatic rebound; postglacial rebound
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) réajustement saisonnier [Economia i organització d'empreses]
(CA) ajustament estacional m; estracció se senyals
(ES) ajuste estacional
(EN) seasonal adjustment
(FR) réajustement saisonnier [Economia i organització d'empreses]
(CA) ajustament estratègic m
(ES) ajuste estratégico
(EN) strategic adjustment
Modalitat tradicional del pensament estratègic que consisteix a adequar els punts forts i dèbils de l'empresa a les oportunitats i amenaces de l'entorn.
(FR) réajustement structurel [Economia i organització d'empreses]
(CA) ajustament estructural m
(ES) ajuste estructural
(EN) structural adjustament
(FR) réalisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) realització f
(ES) realización
(EN) realisation
(FR) réarrangement de termes [Matemàtiques i estadística]
(CA) reajustament de termes m
(ES) rearreglo de términos
(EN) rearrangement of terms
(FR) réassurance [Economia i organització d'empreses]
(CA) reassegurança f
(ES) reaseguro
(EN) reinsurance
(FR) récepteur [Energies]
(CA) receptor m
(ES) receptor
(EN) receiver
Aparell situat en el focus d'un concentrador, que rep i absorbeix la radiació solar un cop concentrada.
(FR) récepteur centrale [Energies]
sin. récepteur centralisé
(CA) receptor central m
(ES) receptor central
(EN) central receiver
Receptor d'una central heliotèrmica sobre la qual es projecta la radiació solar concentrada per un camp d'heliòstats o captadors solars concentradors.
(FR) récepteur centralisé [Energies]
sin. récepteur centrale
(CA) receptor central m
(ES) receptor central
(EN) central receiver
Receptor d'una central heliotèrmica sobre la qual es projecta la radiació solar concentrada per un camp d'heliòstats o captadors solars concentradors.