Llistat alfabètic

S'han trobat 1007 resultats.

(FR) rectifiable [Matemàtiques i estadística]
(CA) rectificable adj
(ES) rectificable
(EN) rectifiable
(FR) rectifiant [Matemàtiques i estadística]
(CA) rectificant adj
(ES) rectificante
(EN) rectifying
(FR) rectifier [Matemàtiques i estadística]
(CA) linealitzar v tr
(ES) linealizar
(EN) linearize, to
(FR) rectifier [Matemàtiques i estadística]
(CA) rectificar v tr
(ES) rectificar
(EN) rectify, to
(FR) rectilatère [Matemàtiques i estadística]
(CA) rectilàter -a adj
(ES) rectilátero
(EN) rectilateral
(FR) rectiligne [Matemàtiques i estadística]
(CA) rectilini -ínia adj
(ES) rectilíneo
(EN) rectilinear
(FR) reçu [Economia i organització d'empreses]
(CA) rebut m
(ES) recibo
(EN) receipt
(FR) recuit [Ciències de la visió]
(CA) recuita f
(ES) recocido
(EN) annealing
(FR) recuit [Física]
(CA) recuita n f
(ES) recocido
(EN) annealing
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) recuit simulé [Matemàtiques i estadística]
(CA) recuita simulada m
(ES) templado simulado
(EN) simulated annealing
(FR) récupération [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) restabliment m
(ES) restauración
(EN) recovery
Procés o tasca que restaura el sistema després d'una errada.
(FR) récupération d'énergie [Economia i organització d'empreses]
(CA) recuperació d'energia f
(ES) recuperación de energía
(EN) energy recovery
(FR) récupération de récipients [Economia i organització d'empreses]
(CA) recuperació d'envasos f
(ES) recuperación de envases
(EN) packaging recovery
(FR) récurrence [Matemàtiques i estadística]
(CA) recurrència f
(ES) recurrencia
(EN) recurrence
(FR) récurrent [Matemàtiques i estadística]
(CA) recurrent adj
(ES) recurrente
(EN) recurrent
(FR) récursive [Matemàtiques i estadística]
(CA) recursiu -iva adj
(ES) recursivo
(EN) recursive
(FR) récursivement énumérable [Matemàtiques i estadística]
(CA) recursivament enumerable adj
(ES) recursivamente enumerable
(EN) recursively enumerable
(FR) récursivité [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) recursivitat f
(ES) recursividad
(EN) recurrence; recursion
Tècnica de programació, basada en la resolució recursiva de problemes, en la qual un procés o una tasca es poden cridar a ells mateixos.
(FR) recyclage [Economia i organització d'empreses]
(CA) reciclatge m
(ES) reciclaje
(EN) recycling
(FR) recyclage organique [Economia i organització d'empreses]
(CA) reciclatge orgànic m
(ES) reciclaje orgánico
(EN) organic recycling