Llistat alfabètic

S'han trobat 1007 resultats.

(FR) robot articulé [Enginyeria industrial]
sin. robot rotoïde
(CA) robot angular m; robot articulat
(ES) robot angular; robot articulado
(EN) articulated robot; revolute robot
Robot industrial el braç del qual comprèn tres articulacions de revolució.
(FR) robot cartésien [Enginyeria industrial]
sin. robot rectangulaire
(CA) robot cartesià m; robot rectangular
(ES) robot cartesiano; robot rectangular
(EN) cartesian robot; rectangular robot
Robot industrial el braç del qual comprèn tres articulacions prismàtiques amb les direccions de translació disposades segons un sistema de coordenades cartesianes.
(FR) robot cylindrique [Enginyeria industrial]
(CA) robot cilíndric m
(ES) robot cilíndrico
(EN) cylindrical robot
Robot industrial el braç del qual comprèn una articulació de revolució i dues articulacions prismàtiques amb l'eix de rotació de la primera i les direccions de translació respectives de les segones disposats segons un sistema de coordenades cilíndriques.
(FR) robot d'annulation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) agent d'anul·lació m
(ES) cancelbot; sistema de anulación automática de mensaje
(EN) cancelbot
(FR) robot d'assemblage [Enginyeria industrial]
sin. robot de montage
(CA) robot de muntatge m
(ES) robot de montaje
(EN) assembly robot; fitting-up robot
Robot industrial que té per funció la prensió, el desplaçament i l'acoblament d'objectes per obtenir-ne un conjunt, per a la qual cosa té com a terminal un prensor.
(FR) robot d'opération [Enginyeria industrial]
(CA) robot de procés m
(ES) robot de operación; robot de proceso
Robot industrial que realitza una operació determinada d'un procés de fabricació.
(FR) robot de montage [Enginyeria industrial]
sin. robot d'assemblage
(CA) robot de muntatge m
(ES) robot de montaje
(EN) assembly robot; fitting-up robot
Robot industrial que té per funció la prensió, el desplaçament i l'acoblament d'objectes per obtenir-ne un conjunt, per a la qual cosa té com a terminal un prensor.
(FR) robot de peinture [Enginyeria industrial]
(CA) robot de pintura m
(ES) robot de pintura
(EN) painting robot
Robot de procés que té per funció la projecció de pintura o d'altres materials de revestiment, per a la qual cosa té com a terminal una pistola de pintura.
(FR) robot de soudage à l'arc [Enginyeria industrial]
sin. robot de soudure à l'arc
(CA) robot de soldadura per arc m
(ES) robot de soldadura por arco
(EN) arc welding robot
Robot de procés que té per funció la unió de dues peces per mitjà de la soldadura per arc, per a la qual cosa té com a terminal una torxa de soldadura per arc.
(FR) robot de soudage par points [Enginyeria industrial]
sin. robot de soudure par points
(CA) robot de soldadura per punts m
(ES) robot de soldadura por puntos
(EN) spot welding robot
Robot de procés que té per funció la unió de dues peces per mitjà de la soldadura per punts, per a la qual cosa té com a terminal una pinça de soldadura per punts.
(FR) robot de soudure à l'arc [Enginyeria industrial]
sin. robot de soudage à l'arc
(CA) robot de soldadura per arc m
(ES) robot de soldadura por arco
(EN) arc welding robot
Robot de procés que té per funció la unió de dues peces per mitjà de la soldadura per arc, per a la qual cosa té com a terminal una torxa de soldadura per arc.
(FR) robot de soudure par points [Enginyeria industrial]
sin. robot de soudage par points
(CA) robot de soldadura per punts m
(ES) robot de soldadura por puntos
(EN) spot welding robot
Robot de procés que té per funció la unió de dues peces per mitjà de la soldadura per punts, per a la qual cosa té com a terminal una pinça de soldadura per punts.
(FR) robot didactique [Enginyeria industrial]
(CA) robot didàctic m
(ES) robot didáctico
Robot de dimensions reduïdes i baix cost que té per funció la instrucció i l'entrenament dels operadors humans sobre la programació de tasques i la utilització dels robots industrials.
(FR) robot industriel [Enginyeria industrial]
(CA) robot industrial m
(ES) robot industrial
(EN) industrial robot
Manipulador automàtic, reprogramable i multifuncional que pot posicionar i orientar materials, peces, eines o dispositius especials per a l'execució de tasques diverses en les diferents etapes de la producció industrial.
(FR) robot intélligent [Enginyeria industrial]
(CA) robot intel·ligent m
(ES) robot inteligente
(EN) intelligent robot
Robot industrial que té un sistema de control que incorpora tècniques d'intel.ligència artificial i que compta amb un sistema de percepció d'alt nivell.
(FR) robot magasineur [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. assistant magasineur
(CA) agent de compres m
(ES) robot de compras
(EN) shopbot; shopping robot
(FR) robot manipulateur industriel [Enginyeria industrial]
(CA) robot de manipulació m
(ES) robot industrial manipulador
(EN) manipulating industrial robot
Robot industrial que té per funció la prensió i el desplaçament d'objectes, per a la qual cosa té com a terminal un prensor.
(FR) robot mobile [Enginyeria industrial]
(CA) robot mòbil m
(ES) robot móvil
(EN) mobile robot
Robot industrial muntat sobre una base mòbil.
(FR) robot modulaire [Enginyeria industrial]
(CA) robot modular m
(ES) robot modular
(EN) modular robot
Robot industrial construït a partir de la combinació de diverses unitats estàndards, independents i intercanviables, com ara articulacions, braços, punys i terminals, amb els accionaments corresponents i controlades per un únic sistema de control.
Nota: El robot modular, a partir d'un petit nombre d'unitats estàndards, permet la creació d'una gran varietat d'estructures cinemàtiques que faciliten la seva adaptació a un gran nombre d'aplicacions.
(FR) robot pendulaire [Enginyeria industrial]
(CA) robot pendular m
(ES) robot pendular
(EN) pendular robot
Robot polar el braç del qual comprèn dues articulacions de revolució disposades en forma de suspensió de Cardan i una articulació prismàtica que desplaça el puny en una direcció de translació que se situa en la vertical o en el seu entorn.