Llistat alfabètic

S'han trobat 1846 resultats.

(ES) sal hidratada [Energies]
(CA) sal hidratada f
(EN) salt hydrates
(FR) sel hidraté
Sal amb aigua d'hidratació que, pel seu baix punt de fusió, s'utilitza en sistemes d'emmagatzematge tèrmic per canvi de fase.
(ES) sal soluble [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sal soluble f
Sal present en el material o que hi està en contacte, la qual es dissol en presència d'aigua o d'altres compostos.
(ES) sal- [Ciències de la Terra]
(CA) sal- pref
(EN) sal-
(FR) sal-
(ES) sala de charla [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. sala de chat
(CA) tertúlia restringida f
(EN) channel; chat room
(FR) bavardoir
(ES) sala de chat [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. sala de charla
(CA) tertúlia restringida f
(EN) channel; chat room
(FR) bavardoir
(ES) salario [Economia i organització d'empreses]
(CA) salari m
(EN) salary; wage
(FR) rémunération
(ES) salario de eficiencia [Economia i organització d'empreses]
(CA) salari d'eficiència m
(EN) performance-related pay
(FR) salaire d'efficience
(ES) salario de reserva [Economia i organització d'empreses]
(CA) salari de reserva m
(FR) salaire de réserve
(ES) salario mínimo [Economia i organització d'empreses]
(CA) salari mínim m
(EN) minimum wage
(FR) salaire minimum
(ES) salario monetario [Economia i organització d'empreses]
(CA) salari monetari m
(EN) money wages
(FR) salaire monétaires
(ES) salario real [Economia i organització d'empreses]
(CA) salari real m
(EN) real wage
(FR) salaire réel
(ES) salbanda de falla [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) farina de falla f
(EN) fault gouge
(ES) saldo [Economia i organització d'empreses]
(CA) saldo m
(EN) balance
(FR) solde
(ES) saldo de apertura [Economia i organització d'empreses]
(CA) saldo d'obertura m
(EN) opening balance
(FR) solde d'ouverture
(ES) saldo de cierre [Economia i organització d'empreses]
(CA) saldo de tancament m
(EN) closing balance
(FR) solde de clòture
(ES) sales solubles [Ciències de la Terra]
(CA) sals solubles f pl
(EN) soluble salts
(FR) sels solubles
(ES) sales solubles [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sals solubles f pl
(ES) salida [Economia i organització d'empreses]
sin. output
(CA) output m; sortida
(EN) output
(FR) output; sortie
(ES) salida [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sortida f
(EN) output
(ES) salida [Física]
sin. orto; salida de un astro
(CA) ixent; ortus n m
(EN) rising
(FR) lever