Llistat alfabètic

S'han trobat 1846 resultats.

(ES) salto de frecuencia m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) salt de freqüència m
(EN) frequency hopping
(ES) salto de pie de presa [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) salt de peu de presa m
(EN) run-of-river plant
(ES) salto de una leva [Enginyeria mecànica]
(CA) salt d'una lleva m
(ES) salto de viento [Ciències de la Terra]
sin. contraste
(CA) contrast m
(EN) wind shift
(FR) saute du vent
Variació sobtada de la direcció del vent.
(ES) salto reversible [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) salt reversible m
(EN) pumped storage plant
(ES) salto térmico [Energies]
(CA) salt tèrmic m
(EN) thermal difference
(FR) saut thermique
Diferència de temperatura que hi ha entre l'entrada i la sortida d'un sistema de captació solar, entre una cara i l'altra d'un tancament, etc.
(ES) salubridad [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) salubritat f
Qualitat d'allò que és favorable a la salut.
(ES) salud [Economia i organització d'empreses]
(CA) salut f
(EN) health
(FR) santé
(ES) salud laboral [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) salut laboral
(EN) occupational health
(FR) santé au travail
(ES) salva [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) salva f
(EN) burst
(ES) salva de color [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. ráfaga de color
(CA) ràfega de color f
(EN) burst signal; color burst
(ES) salvaguarda [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. salvaguardia
(CA) salvaguarda f
(ES) salvaguardia [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. salvaguarda
(CA) salvaguarda f
(ES) samófita [Ciències de la Terra]
(CA) psamòfit m
(EN) psammophyte
(FR) psammophyte
(ES) saneamiento [Economia i organització d'empreses]
(CA) sanejament m
(EN) financial compensation
(FR) assinissement
(ES) saneamiento [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sanejament m
(ES) saneamiento [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sanejament m
(IT) bonifica dell'umidità
(ES) saneamiento [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sanejament m
(EN) sanitation
(ES) saneamiento [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sanejament m
Actuació prèvia o inicial de la intervenció, consistent a eliminar els dipòsits, les pel·lícules i les parts exfoliades o mal adherides del material o de l'element en el qual s'actua.
(ES) saneamiento autónomo [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sanejament autònom m
(EN) decentralized sanitation