Llistat alfabètic

S'han trobat 1846 resultats.

(ES) swap de activos [Economia i organització d'empreses]
sin. permuta financiera
(CA) permuta financera f; swap d'actius
(EN) swap
(FR) échange financier
(ES) swap de divisas [Economia i organització d'empreses]
sin. trueque de divisas
(CA) swap de divises m
(EN) cross-currency swap
(FR) échange de devises
(ES) swap de tipos de interés [Economia i organització d'empreses]
sin. trueque de tipos de interés
(CA) swap de tipus d'interès m
(EN) interest rate swap
(FR) échange de taux d'intérêt
(ES) swap interbancario [Economia i organització d'empreses]
(CA) swap interbancari m
(EN) forward swap
(FR) échange interbancaire
(ES) swift [Economia i organització d'empreses]
(CA) swift m
(EN) swift
(FR) STFIM
(ES) swift code [Economia i organització d'empreses]
sin. código swift
(CA) codi swift m; swift code
(EN) swift code
(FR) code STFIM