Llistat alfabètic

S'han trobat 1172 resultats.

(FR) saillant [Energies]
sin. en surplomb
(CA) voladís -issa adj
(ES) voladizo
(EN) overhanging
Dit dels elements constructius que fan volada, que surten enfora del pla de la façana.
(FR) saisie [Economia i organització d'empreses]
(CA) embargament m
(ES) embargo
(EN) seizure
(FR) saisie [Geomàtica]
sin. entrée de données; saisie de données f
(CA) entrada de dades f
(ES) entrada de datos f; introducción de datos
(EN) data entry; data input
(IT) immissione di dati
Operació que consisteix a introduir dades en un ordinador amb l'objectiu d'emmagatzemar-les o de gestionar-les.
(FR) saisie de données f [Geomàtica]
sin. entrée de données; saisie
(CA) entrada de dades f
(ES) entrada de datos f; introducción de datos
(EN) data entry; data input
(IT) immissione di dati
Operació que consisteix a introduir dades en un ordinador amb l'objectiu d'emmagatzemar-les o de gestionar-les.
(FR) saison synoptique naturelle [Ciències de la Terra]
(CA) temporada sinòptica natural f
(ES) temporada sinóptica natural
(EN) natural synoptic season
Període de temps caracteritzat pel predomini d'una situació sinòptica específica sobre una regió geogràfica gran.
(FR) saisonnalité [Economia i organització d'empreses]
(CA) estacionalitat f
(ES) estacionalidad
(EN) seasonality
(FR) sal- [Ciències de la Terra]
(CA) sal- pref
(ES) sal-
(EN) sal-
(FR) salaire d'efficience [Economia i organització d'empreses]
(CA) salari d'eficiència m
(ES) salario de eficiencia
(EN) performance-related pay
(FR) salaire de réserve [Economia i organització d'empreses]
(CA) salari de reserva m
(ES) salario de reserva
(FR) salaire journalier [Economia i organització d'empreses]
(CA) jornal m
(ES) jornal
(EN) daily wage; day's wages
(FR) salaire minimum [Economia i organització d'empreses]
(CA) salari mínim m
(ES) salario mínimo
(EN) minimum wage
(FR) salaire monétaires [Economia i organització d'empreses]
(CA) salari monetari m
(ES) salario monetario
(EN) money wages
(FR) salaire réel [Economia i organització d'empreses]
(CA) salari real m
(ES) salario real
(EN) real wage
(FR) salinisation [Ciències de la Terra]
(CA) salinització f
(ES) salinización
(EN) salination; salinization
Acumulació en un sòl de sals més solubles que el guix, la qual cosa provoca una sequera fisiològica que pot ser permanent o estacional.
(FR) salinité [Ciències de la Terra]
(CA) salinitat f
(ES) salinidad
(EN) salinity
(FR) salle anéchoïque [Física]
sin. chambre anéchoïque; chambre sourde
(CA) cambra anecoica n f; cambra sorda
(ES) cámara anecoica; cámara sorda
(EN) anechoic chamber; anechoic room
Recinte tancat, lliure d'interferències exteriors, les parets del qual absorbeixen totes les ones que hi incideixen.
(FR) salle des marchés [Economia i organització d'empreses]
(CA) front office; oficina d'atenció f
(ES) front office; oficina de atención
(EN) front office
(FR) saltation [Ciències de la Terra]
(CA) saltació f
(ES) saltación
(EN) saltation
(FR) sanidine [Ciències de la Terra]
(CA) sanidina f
(ES) sanidina
(EN) sanidine
(FR) sans fil [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sense fil adj
(ES) inalámbrico / inalámbrica
(EN) wireless