Llistat alfabètic

S'han trobat 1881 resultats.

(CA) tacòmetre m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) tacómetro
(EN) tachometer
(CA) TACS m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) TACS
(EN) TACS
Sistema de telefonia mòbil analògic de primera generació molt similar al servei avançat de telefonia mòbil que funciona en freqüències de 900 MHz i que permet una taxa màxima de transmissió de dades de 4.800 bps.
Nota: TACS és una sigla que correspon a la denominació anglesa total access communications system ('sistema de comunicació d'accés total').
(CA) tacte artificial m [Enginyeria industrial]
(ES) tacto artificial
(EN) artificial touch
(FR) toucher artificiel
Percepció artificial en què la informació de l'entorn captada, processada i interpretada procedeix de la pressió de contacte en una zona.
(CA) tàctica f [Economia i organització d'empreses]
(ES) táctica
(EN) tactic; tactics
(FR) tactique
(CA) TAE [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. taxa anual equivalent f
(ES) TAE [sigla]; tasa anual equivalente
(EN) annual percentage rate; APR [sigla]; effective interest rate
(FR) TEG [sigla]
(CA) talc m [Ciències de la Terra]
(ES) talco
(EN) talc
(FR) talc
(CA) tàlem m [Ciències de la visió]
(ES) tálamo
(EN) thalamus
Nota: Observeu que encara que el substantiu "tàlem" s'escriu amb -e- els adjectius que en deriven s'escriuen amb -a-, com "talàmic", "hipotalàmic", etc.
(CA) tall m [Enginyeria industrial]
(ES) corte
(EN) cutaway view; sectional view
(DE) Ausschnitt
(CA) tall m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) tajo
(EN) job; task
(CA) tall de Dedekind m [Matemàtiques i estadística]
(ES) cortadura de Dedekind
(EN) Dedekind cut
(CA) tall geològic m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. perfil geològic
(ES) corte geológico; perfil geológico
(EN) geological cross-section
(CA) tall geològic [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(ES) corte geológico
(EN) geological section
(CA) tallacircuit m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) cortacircuito
(EN) circuit breaker
(CA) talladora de fibres f [Enginyeria tèxtil]
(ES) cortadora de fibras
(EN) staple cutter
(FR) coupeuse de fibres
(DE) Stapelschneidemaschine
Màquina que talla els cables de filaments sintètics i els transforma en fibres d'una longitud predeterminada i un diagrama rectangular.
(CA) tallafoc m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) cortafuego; cortafuegos
(EN) firewall
(CA) tallafocs m [Economia i organització d'empreses]
(ES) cortafuego
(EN) firewall
(FR) coupe-feu
(CA) tallagrans [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(ES) cortador de granos; cortagranos
(EN) seed cutter
(CA) tallament de cable de filaments m [Enginyeria tèxtil]
(ES) corte de cable de filamentos
(EN) tow cutting
(FR) coupe du câble de filaments
(DE) Spinnkabelschneiden
Operació de tallar els cables de filaments per convertir-los en fibres.
(CA) tallant adj [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) cortante
(CA) tallavent m [Ciències de la Terra]
(ES) cortavientos
(EN) windbreak
(FR) brise-vent