Llistat alfabètic

S'han trobat 2030 resultats.

(ES) tunelado [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tunelització f
(EN) tunneling
(ES) tuneladora [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. TBM [sigla]
(CA) TBM [sigla]; tuneladora f
(EN) mole; TBM [sigla]; tunnel boring machine
(ES) tuneladora [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) tuneladora
(EN) TBM; tunnel boring machine
(ES) túnica externa [Ciències de la visió]
(CA) túnica externa
(EN) outer layer
(ES) túnica interna [Ciències de la visió]
(CA) túnica interna
(EN) inner layer
(ES) túnica media [Ciències de la visió]
(CA) túnica mitjana
(EN) middle layer
(ES) turba [Ciències de la Terra]
(CA) torba f
(EN) peat
(FR) tourbe
(ES) turba [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) torba f
(ES) turba [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) torba f
(EN) peat
(ES) turbidez [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) terbolesa f
(EN) turbidity
(ES) turbidez [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. turbiedad
(CA) terbolesa f
(EN) turbidity
(ES) turbidez [Energies]
sin. turbiedad
(CA) terbolesa f
(EN) turbidity
(FR) trouble
Condició de l'atmosfera caracteritzada per l'existència d'aerosols en suspensió que li resten transparència i que provoquen la difusió dels raigs solars directes, i per tant l'atenuació de la radiació solar que arriba a la superfície de la terra.
(ES) turbidez [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Aqüicultura]
sin. turbiedad
(CA) terbolesa
(EN) turbidity
(ES) turbidímetro [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) turbidímetre m
(EN) turbidimeter
(ES) turbiedad [Ciències de la Terra]
(CA) terbolesa f
(EN) turbidity
(FR) trouble
Disminució de la transparència de l'atmosfera a causa de l'absorció i la difusió de la radiació per partícules en suspensió a l'aire que no formen part dels núvols.
(ES) turbiedad [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. turbidez
(CA) terbolesa f
(EN) turbidity
(ES) turbiedad [Energies]
sin. turbidez
(CA) terbolesa f
(EN) turbidity
(FR) trouble
Condició de l'atmosfera caracteritzada per l'existència d'aerosols en suspensió que li resten transparència i que provoquen la difusió dels raigs solars directes, i per tant l'atenuació de la radiació solar que arriba a la superfície de la terra.
(ES) turbiedad [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Aqüicultura]
sin. turbidez
(CA) terbolesa
(EN) turbidity
(ES) turbina [Enginyeria mecànica]
(CA) turbina f
(EN) turbine
(FR) turbine
(ES) turbina [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) turbina f