Llistat alfabètic

S'han trobat 1787 resultats.

(ES) teja romana [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) teula romana f
(ES) teja vidriada [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) teula vidriada f
(ES) tejado [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) teulada f
(ES) tejado de cristal [Economia i organització d'empreses]
(CA) sostre de vidre m
(EN) glass ceiling
(FR) plafond invisible
(ES) tela [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. lámina
(CA) làmina f; tela
(ES) tela asfáltica polimérica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. lámina asfáltica polimérica
(CA) làmina asfàltica polimèrica f; tela asfàltica polimèrica
(ES) tela de batán [Enginyeria tèxtil]
sin. napa
(CA) napa f; tela de batà
(EN) lap
(FR) nappe
(DE) Vlies; Wickelung; Wickelwatte
Tela formada en la filatura del cotó, a la sortida del batà obridor, de pes i de densitat més o menys controlades, amb la qual s'alimenta el batà acabador.
(ES) telar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) doella f
(ES) telecámara [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. cámara de televisión
(CA) càmera de televisió f; telecàmera
(EN) television camera
(ES) telecarga [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) penjada f
(EN) upload
(ES) telecomunicación [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telecomunicació f
(EN) telecommunication
(ES) telecomunicación en línea [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telecomunicació en línia f
(EN) line telecommunication
(ES) telecomunicación vía radio [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telecomunicació per ràdio f
(EN) radio telecommunication
(ES) telecomunicaciones [Economia i organització d'empreses]
(CA) telecomunicacions f pl
(EN) telecommunications
(FR) télécommunications
(ES) teleconferencia [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) teleconferència f
(EN) teleconference
(ES) telecontrol [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telecontrol m
(EN) telecontrol
(ES) teledetección [Ciències de la Terra]
(CA) teledetecció f
(EN) remote sensing
(FR) télédétection
Conjunt de tècniques que permeten l'estudi de l'estat d'un sistema per mitjà de l'anàlisi del senyal que emet o reflecteix.
(ES) teledetección [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) percepció remota; teledetecció f
(EN) remote sensing
(ES) teledetección [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) teledetecció f
(EN) remote sensing
(ES) teledetección f [Geomàtica]
sin. percepción remota
(CA) teledetecció f
(EN) remote sensing
(FR) télédétection f
(IT) telerilevamento
Conjunt de coneixements i tècniques utilitzades per determinar, mitjançant mesures efectuades a distància, les característiques físiques i biològiques dels fenòmens.