Llistat alfabètic

S'han trobat 1787 resultats.

(ES) tamaño de la partícula [Ciències de la Terra]
(CA) mida de la partícula f
(EN) grain-size; particle-size
(FR) taille des grains; taille des particules
(ES) tamaño máximo nominal [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mida màxima nominal f
(EN) highest size; maximum particle size
(ES) tamaño mínimo eficiente [Economia i organització d'empreses]
(CA) dimensió mínima eficient f
(EN) minimum efficient size
(FR) dimension minimale efficiente
(ES) tambor [Enginyeria mecànica]
(CA) tambor m
(EN) drum
(FR) tambour
(ES) tamiz [Ciències de la Terra]
(CA) tamís m
(EN) sieve
(FR) tamis
(ES) tamiz [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) tamís m
(ES) tamiz [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) garbelladora f
(EN) sieve
(ES) tamiz [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tamís m
(EN) screen
(ES) tamizado [Ciències de la Terra]
(CA) tamisatge m
(EN) sifting
(FR) tamisage
(ES) tampón [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) circuit adaptador m
(EN) buffer circuit
(ES) tándem absorbedor-reflector [Energies]
(CA) tàndem absorbidor-reflector m
(EN) absorber-reflector tandem
(FR) tandem absorbeur-réflecteur
Combinació de dues capes de material superposades, l'una amb una elevada absortivitat per a les longituds d'ona curta i l'altra amb una elevada reflectivitat per a les longituds d'ona llarga, que actua com a superfície selectiva.
(ES) tangencia [Matemàtiques i estadística]
(CA) tangència f
(EN) tangency
(FR) tangence
(ES) tangencial [Matemàtiques i estadística]
(CA) tangencial adj
(EN) tangential
(FR) tangentiel
(ES) tangencialmente [Matemàtiques i estadística]
(CA) tangencialment adv
(EN) tangentially
(FR) tangentiellement
(ES) tangente [Matemàtiques i estadística]
(CA) tangent adj
(EN) tangent
(FR) tangente
(ES) tangente [Matemàtiques i estadística]
(CA) tangent f
(EN) tangent
(FR) tangente
(ES) tangente de inflexión [Matemàtiques i estadística]
(CA) tangent d'inflexió f
(EN) inflection tangent
(FR) tangente d'inflexion; tangente de rebroussement
(ES) tangente de pérdidas [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tangent de pèrdues f
(EN) loss tangent
(ES) tangente hiperbólica [Matemàtiques i estadística]
(CA) tangent hiperbòlica f
(EN) hyperbolic tangent
(FR) tangente hyperbolique
(ES) tangentoide [Matemàtiques i estadística]
(CA) tangentoide f
(FR) tangentoïde