Llistat alfabètic

S'han trobat 1475 resultats.

(EN) Tauberian [Matemàtiques i estadística]
(CA) tauberià -ana adj
(ES) tauberiano
(FR) taubérien
(EN) tautological [Matemàtiques i estadística]
(CA) tautològic -a adj
(ES) tautológico
(EN) tautology [Matemàtiques i estadística]
(CA) tautologia f
(ES) tautología
(FR) tautologie
(EN) tax [Economia i organització d'empreses]
sin. encumber; impose a tax on; put a tax on
(CA) gravar v tr
(ES) gravar
(FR) greves
(EN) tax [Economia i organització d'empreses]
(CA) impost m; tribut
(ES) tributo
(FR) taxe
(EN) tax arbitration [Economia i organització d'empreses]
(CA) arbitratge impositiu m
(ES) arbitraje impositivo
(FR) arbitrage fiscal
(EN) tax avoidance [Economia i organització d'empreses]
(CA) elusió fiscal f
(ES) elusión fiscal
(FR) contournement fiscal
(EN) tax band [Economia i organització d'empreses]
(CA) tram impositiu m
(ES) tramo impositivo
(FR) tranche d'impôt
(EN) tax burden [Economia i organització d'empreses]
(CA) càrrega fiscal; càrrega impositiva f; càrrega tributària
(ES) carga fiscal; carga impositiva; carga tributaria
(FR) charge fisclae
(EN) tax burden [Economia i organització d'empreses]
(CA) pressió fiscal f
(ES) presión fiscal
(FR) pression fiscale
(EN) tax coresponsibility [Economia i organització d'empreses]
(CA) coresponsabilitat fiscal f
(ES) corresponsabilidad fiscal
(FR) coreponsabilité fiscale
(EN) tax debt [Economia i organització d'empreses]
(CA) deute tributari m
(ES) deuda tributária
(FR) montant de l'impôt
(EN) tax equity [Economia i organització d'empreses]
(CA) equitat f
(ES) equidad
(FR) équité
(EN) tax evasiont [Economia i organització d'empreses]
(CA) evasió fiscal f; frau fiscal
(ES) evasión fiscal
(FR) évasion fiscale
(EN) tax exemption [Economia i organització d'empreses]
(CA) exempció tributària f
(ES) exención tributaria
(FR) exonération fiscale
(EN) tax expenses [Economia i organització d'empreses]
(CA) despesa fiscal f
(ES) gasto fiscal
(FR) abattements fiscaux
(EN) tax federalism [Economia i organització d'empreses]
(CA) federalisme fiscal m
(ES) federalismo fiscal
(FR) fédéralisme fiscal
(EN) tax flexibility [Economia i organització d'empreses]
(CA) flexibilitat impositiva f
(ES) flexibilidad impositiva
(FR) flexibilité fiscale
(EN) tax flow [Economia i organització d'empreses]
(CA) flux fiscal m
(ES) flujo fiscal
(FR) flux fiscal
(EN) tax incentive [Economia i organització d'empreses]
(CA) benefici fiscal m
(ES) beneficio fiscal
(FR) bénéfice fiscal