Llistat alfabètic

S'han trobat 1670 resultats.

(EN) trochoid [Matemàtiques i estadística]
(CA) trocoide f
(ES) trocoide
(FR) trochoïde
(EN) Trojan asteroid [Física]
(CA) asteroide troià
(ES) asteroide troyano
(FR) astéroïde troyen; troyen
Asteroide que comparteix òrbita amb un planeta del sistema solar i que se situa en un dels dos punts de Lagrange L4 i L5 del sistema Sol-planeta, els quals estan situats a 60º per davant o per darrere del planeta.
(EN) Trojan horse [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cavall de Troia m
(ES) caballo de Troya
(EN) Trojan horse [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. MPOA
(CA) MPOA m
(ES) MPOA
(EN) trolley [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. diplory; push-car; truck
(CA) carretó de via m
(ES) carrillo de vía
(EN) trolling [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ham m
(ES) anzuelo
(FR) trolling
(EN) Trombe wall [Energies]
sin. Trombe-Michel wall
(CA) mur Trombe m
(ES) muro Trombe
(FR) mur Trombe; mur Trombe-Michel
Mur solar d'obra, d'un gruix entre 15 i 30 centímetres, amb obertures a la part superior i inferior, que transmet calor a l'interior de l'edifici tant per convecció, a través de les obertures, com per conducció.
(EN) Trombe-Michel wall [Energies]
sin. Trombe wall
(CA) mur Trombe m
(ES) muro Trombe
(FR) mur Trombe; mur Trombe-Michel
Mur solar d'obra, d'un gruix entre 15 i 30 centímetres, amb obertures a la part superior i inferior, que transmet calor a l'interior de l'edifici tant per convecció, a través de les obertures, com per conducció.
(EN) trop- [Ciències de la Terra]
(CA) trop- pref
(ES) trop-
(FR) trop-
(EN) Tropept [Ciències de la Terra]
(CA) Tropept m
(ES) Tropept
(FR) Tropept
(EN) tropia [Ciències de la visió]
(CA) tropia f
(ES) tropía
(EN) tropic [Ciències de la Terra]
(CA) tròpic -a adj
(ES) trópico
(FR) tropique
(EN) tropical air fog [Ciències de la Terra]
(CA) boira d'aire tropical f
(ES) niebla de aire tropical
(FR) brouillard d'air tropical
Boira d'advecció causada per l'entrada d'una massa d'aire marítim càlid sobre un continent fred.
(EN) tropical air mass [Ciències de la Terra]
(CA) massa d'aire tropical f
(ES) masa de aire tropical
(FR) masse d'air tropical
Massa d'aire que està durant uns dies sobre regions tropicals o subtropicals on adquireix una temperatura alta.
(EN) tropical cyclone [Física]
(CA) cicló tropical n m
(ES) ciclón tropical
(FR) cyclone tropical
Sistema de tempestes d'estructura circular organitzades al voltant d'un centre de molt baixa pressió, que obté l'energia de la calor latent de condensació de l'aigua i que origina pluges intenses, vents sostinguts superiors als 117 km/h i sovint un notable augment del nivell del mar, propi de les zones oceàniques tropicals.
(EN) tropical depression [Ciències de la Terra]
(CA) depressió tropical f
(ES) depresión tropical
(FR) dépression tropicale
Depressió d'origen tropical.
(EN) tropical month [Física]
(CA) mes tròpic n m
(ES) mes trópico
(FR) mois tropique
(EN) tropical year [Física]
(CA) any tròpic
(ES) año trópico
(FR) année tropique
Interval de temps comprès entre dues passades consecutives del Sol pel punt vernal mitjà.
(EN) tropism [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tropisme
(ES) tropismo
(EN) tropo- [Ciències de la Terra]
(CA) tropo- pref
(ES) tropo-
(FR) tropo-