Llistat alfabètic

S'han trobat 1565 resultats.

(EN) turbulence [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) turbulència
(ES) turbulencia
(EN) turbulence cloud [Ciències de la Terra]
(CA) núvol de turbulència m
(ES) nube de turbulencia
(FR) nuage de turbulence
Núvol que es forma sobre una regió en la qual hi ha turbulència atmosfèrica.
(EN) turbulent boundary layer [Ciències de la Terra]
(CA) capa límit turbulenta f
(ES) capa límite turbulenta
(FR) couche limite turbulente
Subcapa de la capa de fricció, per sobre la capa límit laminar, en la qual la viscositat és gairebé nul·la i el règim de l'aire és turbulent i el vent no varia en direcció ni gairebé en velocitat.
(EN) turbulent boundary layer [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(CA) capa límit turbulenta
(ES) capa límite turbulenta
(FR) couche limite turbulente
(EN) turbulent diffusion [Ciències de la Terra]
sin. Eddy diffusion
(CA) difusió turbulenta f
(ES) difusión turbulenta
(FR) diffusion turbulente
Difusió de matèria o de calor causada per l'acció de remolins en un flux turbulent.
(EN) turbulent flow [Enginyeria mecànica]
(CA) flux turbulent m
(ES) flujo turbulento
(FR) écoulement turbulent
(EN) turbulent flow [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. turbulent regime
(CA) flux turbulent; règim turbulent m
(ES) régimen turbulento m
(EN) turbulent flow [Física]
(CA) corrent de remolí; corrent turbulent n m
(ES) corriente turbulenta
(FR) écoulement turbulent
Corrent d'un fluid que es mou en règim turbulent.
(EN) turbulent regime [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. turbulent flow
(CA) flux turbulent; règim turbulent m
(ES) régimen turbulento m
(EN) turn off, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. switch off, to
(CA) apagar v tr
(ES) apagar
(EN) turn off, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) desactivar v tr; tancar
(ES) desactivar
(EN) turn on, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. switch on, to
(CA) connectar v tr
(ES) conectar
(EN) turn-out [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. lay-by
(CA) zona de parada f
(ES) zona de parada
(EN) turnaround [Economia i organització d'empreses]
sin. relaunching
(CA) estratègia de sanejament f; rellançament
(ES) estrategia de saneamiento; relanzamiento
(FR) relance
(EN) turnbuckle [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tensor m
(ES) tensor
(EN) turning and incorporation lane [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) carril de girada i incorporació m
(ES) carril de giro e incorporación
(EN) turning windrow [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) pila voltada f
(ES) pila volteada
(EN) turnover [Economia i organització d'empreses]
sin. invoicing
(CA) facturació f
(ES) facturación
(FR) chiffre d'affaires
(EN) turnover [Economia i organització d'empreses]
(CA) rotació f
(ES) rotación
(FR) rotation
(EN) turnpike theorem [Economia i organització d'empreses]
sin. optimal-growth theory
(CA) teorema de l'autopista m
(ES) teorema de la autopista
(FR) théorème de l'autoroute