Llistat alfabètic

S'han trobat 381 resultats.

(EN) ultimate consumer [Desenvolupament humà i sostenible] [Economia i organització d'empreses]
sin. consumer; final consumer
(CA) consumidor -a m i f; consumidor -a final
(ES) consumidor; consumidor final
(FR) consommateur
(EN) ultimate limit state [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estat límit últim m
(ES) estado límite último
(EN) ultimate limit state of bending and axial force [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estat límit últim de sol·licitacions normals m
(ES) estado límite último de solicitaciones normales
(EN) ultimate limit state of bond [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estat límit últim d'ancoratge de barres m
(ES) estado límite último de anclaje
(EN) ultimate limit state of fatigue [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estat límit últim de fatiga m
(ES) estado límite último de fatiga
(EN) ultimate limit state of punching shear [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estat límit últim de punxonament m
(ES) estado límite último de punzonamiento
(EN) ultimate limit state of shear and torsion [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estat límit últim de sol·licitacions tangencials m
(ES) estado límite último de solicitaciones tangenciales
(EN) ultimate limit state of shear at the interface bet [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estat límit últim d'esforç rasant en junts m
(ES) estado límite último de esfuerzo rasante en juntas
(EN) ultimate load [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. failure load
(CA) càrrega última f
(ES) carga última
(EN) ultimate particle [Ciències de la Terra]
(CA) partícula elemental f
(ES) partícula elemental
(FR) particule élémentaire
(EN) ultimate strain [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació última f
(ES) deformación última
(EN) ultimate waste [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) rebuig; residu últim
(ES) desperdicio; rechazo
(EN) ultisol [Ciències de la Terra]
(CA) ultisol m
(ES) ultisol
(FR) ultisol
(EN) ultra low emission vehicle [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. ULEV; ultra-low emission vehicle
(CA) vehicle d'emissions ultrabaixes
(EN) ultra wideband communication [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) comunicació de banda ultraampla f
(ES) comunicación de banda ultraancha
(EN) ultra-fine fibre [Enginyeria tèxtil]
(CA) fibra ultrafina f
(ES) fibra ultrafina
(FR) fibre ultrafine
(DE) Feinstfaser
Fibra que és molt fina.
(EN) ultra-fine filament [Enginyeria tèxtil]
(CA) filament ultrafí m
(ES) filamento ultrafino
(FR) filament ultrafin
(DE) Feinstfilament
Filament que és molt fi.
(EN) ultra-low emission vehicle [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. ULEV; ultra low emission vehicle
(CA) vehicle d'emissions ultrabaixes
(EN) ultra-violet light [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. UV light
(CA) llum ultraviolada f
(ES) luz ultravioleta
(EN) ultrafilter [Matemàtiques i estadística]
(CA) ultrafiltre m
(ES) ultrafiltro
(FR) ultrafiltre