Llistat alfabètic

S'han trobat 381 resultats.

(EN) umbra [Física]
sin. shadow
(CA) ombra n f
(ES) sombra
(FR) ombre
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) Umbrept [Ciències de la Terra]
(CA) Umbrept m
(ES) Umbrept
(FR) Umbrept
(EN) umbri- [Ciències de la Terra]
(CA) umbri- pref
(ES) umbri-
(FR) umbri-
(EN) umbric epipedon [Ciències de la Terra]
(CA) epipedió úmbric m
(ES) epipedión úmbrico
(FR) épipédon umbrique
(EN) UML [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) UML m
(ES) UML
(EN) UML [Geomàtica]
sin. Unified Modeling Language
(CA) llenguatge UML m
(ES) lenguaje UML; lenguaje unificado de modelado m; UML
(FR) langage de modélisation UML; langage UML m; langage unifié de modélisation d'objets; UML
(IT) UML; linguaggio UML
Llenguatge de modelització per a objectes de tercera generació, que permet determinar i presentar els components d'un sistema objecte per a desenvolupar-lo, així com per a generar-ne la documentació.
(EN) UMTS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. universal mobile telecommunications system
(CA) sistema de telecomunicacions mòbils universals m; UMTS [sigla]
(ES) sistema de telecomunicaciones móviles universales; UMTS [sigla]
(EN) unambiguous [Matemàtiques i estadística]
(CA) inambigu -a adj
(ES) inambiguo
(FR) inambigu
(EN) unbalanced hybrid [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) híbrid asimètric m
(ES) híbrido asimétrico
(EN) unbalanced power combiner [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) combinador de potència asimètric m
(ES) combinador de potencia asimétrico
(EN) unbalanced power divider [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) divisor de potència asimètric m
(ES) divisor de potencia asimétrico
(EN) unbonded reinforcement [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) armadura no adherent f
(ES) armadura no adherente f
(EN) unbound course [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) capa granular f
(ES) capa granular
(EN) uncertainty [Física]
(CA) indeterminació n f
(ES) indeterminación
(FR) incertitude; indétermination
(EN) uncertainty [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) incertesa f
(ES) incertidumbre
(EN) uncertainty [Economia i organització d'empreses]
(CA) incertesa f
(ES) incetidumbre
(FR) incertitude
(EN) uncertainty principle [Física]
sin. Heisenberg uncertainty principle; indeterminacy principle
(CA) principi d'incertesa; principi d'indeterminació; principi d'indeterminació de Heisenberg n m
(ES) principio de incertidumbre; principio de indeterminación; principio de indeterminación de Heisenberg
(FR) principe d'incertitude; principe d'indétermination; principe d'indétermination de Heisenberg
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) uncinus [Ciències de la Terra]
(CA) uncinus adj
(ES) uncinus
(FR) uncinus
Dit de l'espècie de núvol del gènere cirrus que té forma de coma.
(EN) uncompress, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) descomprimir v tr
(ES) descomprimir
(EN) unconditional stability [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) estabilitat incondicional f
(ES) estabilidad incondicional