Llistat alfabètic

S'han trobat 381 resultats.

(EN) underground runoff [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) aportació subterrània f
(ES) aportación subterránea f
(EN) underground runoff [Ciències de la Terra]
(CA) escolament subsuperficial f
(ES) escorrentía subsuperficial
(FR) écoulement souterrain
(EN) underground runoff [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. interflow; subsurface flow
(CA) escolament subsuperficial m
(ES) escorrentía subsuperficial
(EN) underinsurance [Economia i organització d'empreses]
(CA) infraassegurança f
(ES) infraseguro
(FR) sous-assurance
(EN) underlying [Economia i organització d'empreses]
(CA) subjacent m
(ES) subyacente
(FR) sous-jacent
(EN) underlying asset [Economia i organització d'empreses]
(CA) actiu subjacent m
(ES) activo subyacente
(FR) actif sous-jacent
Actiu sobre el qual es negocia una opció, uns futurs o un altre instrument financer.
(EN) underlying instrument [Economia i organització d'empreses]
(CA) instrument subjacent m
(ES) instrumento subyacente
(FR) Instrument sous-jacent
(EN) undermining [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. sapping; scour
(CA) sapa; soscavació f
(ES) descalce; socavamiento; zapa
(EN) undersampling [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) submostratge m
(ES) submuestreo
(EN) undertake [Economia i organització d'empreses]
(CA) emprendre v tr
(ES) emprender
(FR) entreprendre
(EN) undertaking [Economia i organització d'empreses]
sin. engagement; obligation
(CA) obligació f
(ES) obligación
(FR) obligation
(EN) undertow [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ressaca f
(ES) resaca
(EN) underwater earthquake [Física]
sin. seaquake
(CA) sisme submarí n m
(ES) seísmo submarino
(FR) séisme sous-marin
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) underwriter [Economia i organització d'empreses]
sin. insurer
(CA) assegurador -a m i f
(ES) asegurador
(FR) assureur
Persona jurídica que assumeix el risc contractualment pactat.
(EN) underwriters [Economia i organització d'empreses]
sin. issue underwriters
(CA) asseguradors d'emissió m pl
(ES) aseguradores de emisión
(FR) assureurs d'émission
Grups o sindicats de garantia, tant en l'emissió com en la concessió d'un préstec sindicat. Són un grup d'entitats que es comprometen a la concessió de la totalitat del préstec, o a la disposició de l'import total de la col·locació dels bons o obligacions, amb independència de l'èxit de la col·locació de l'operació principal.
(EN) undetermined coefficients method [Matemàtiques i estadística]
(CA) mètode dels coeficients indeterminats m
(ES) método de los coeficientes indeterminados
(FR) méthode des coefficients indéterminés
(EN) undisturbed sample [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mostra inalterada f
(ES) muestra inalterada
(EN) undiversifiable risk [Economia i organització d'empreses]
sin. market risk; systematic risk
(CA) risc de mercat m; risc sistemàtic
(ES) riesgo de mercado; riesgo sistemático
(FR) risque systémique
(EN) undo, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) desfer v tr
(ES) deshacer
(EN) undrained shear strength [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) resistència no drenada f
(ES) resistencia no drenada