Llistat alfabètic

S'han trobat 515 resultats.

(EN) vibronic transition [Enginyeria química]
(CA) transició vibrònica f
(ES) transición vibrónica
(EN) vicious circle [Economia i organització d'empreses]
(CA) cercle viciós m
(ES) círculo vicioso
(FR) cercle vicieux
Encadenament de mecanismes econòmics, socials , culturals, polítics, que mantenen o reforcen unes característiques desfavorables en un individu o una col·lectivitat.
(EN) victim [Economia i organització d'empreses]
(CA) víctima f
(ES) víctima
(FR) victime
(EN) vicuna [Enginyeria tèxtil]
(CA) vicunya f
(ES) vicuña
(FR) vigogne
(DE) Vikugna
Pèl fi, lleugerament cresp i de color bru rogenc, que procedeix de la vicunya.
(EN) video [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) vídeo m
(ES) vídeo
(FR) vidéo
(EN) video camera [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) càmera de vídeo f; videocàmera
(ES) cámara de vídeo; videocámara
(EN) video carrier [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) portadora de vídeo f
(ES) portadora de vídeo
(EN) video CD [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. VCD [sigla]
(CA) VCD [sigla]; vídeo CD m
(ES) VCD [sigla]; vídeo CD
(FR) CD vidéo
(EN) video signal [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) senyal de vídeo m
(ES) señal de vídeo
(EN) video streaming [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) flux de vídeo m
(ES) flujo de vídeo
(EN) video tape [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cinta de vídeo f
(ES) videocinta
(EN) video tape recorder [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetoscopi m
(ES) magnetoscopio
(EN) videoconferencing [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) videoconferència f
(ES) videoconferencia
(FR) vidéoconférence; visioconférence
(EN) videodisc [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) videodisc m
(ES) videodisco
(EN) videography [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) videografia f
(ES) videografía
(EN) videophone [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) videòfon m
(ES) videoteléfono
(EN) videoprojector [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) canó de projecció m
(ES) cañón de proyección; videoproyector
(EN) videotelephony [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) videofonia f
(ES) videotelefonía
(EN) videotext [Economia i organització d'empreses]
(CA) videotext m
(ES) videotexto
(FR) vidéotexte
(EN) videotext [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) videotext m
(ES) videotext