Llistat alfabètic

S'han trobat 515 resultats.

(EN) vecot flux [Física]
sin. flux of a vector; flux of a vector field; surface integral of vector field
(CA) flux d'un camp vectorial n m; flux d'un camp vectorial a través d'una superfície; flux d'un vector
(ES) flujo de un campo vectorial; flujo de un vector; flujo de un vector a través de una superficie
(FR) flux d'un champ vectoriel; flux d'un champ vectoriel à travers une surface; flux d'un vecteur
(EN) vector [Matemàtiques i estadística]
(CA) vector m
(ES) vector
(FR) vecteur
(EN) vector [Geomàtica]
(CA) vector m
(ES) vector m
(FR) arc; vecteur m
(IT) vettore; arco
Segment d'una recta orientat i representat per les coordenades de les seves dues extremitats.
(EN) vector [Física]
(CA) vector n m
(ES) vector
(FR) vecteur
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) vector analysis [Matemàtiques i estadística]
(CA) anàlisi vectorial f
(ES) análisis vectorial
(FR) analyse vectorielle
(EN) vector analysis [Física]
sin. vector calculus
(CA) anàlisi vectorial; càlcul vectorial
(ES) análisis vectorial; cálculo vectorial
(FR) analyse vectorielle
Extensió a les magnituds vectorials de les operacions de l'anàlisi matemàtica, mitjançant la definició d'operadors vectorials diferencials i d'integrals de línia, superfície i volum.
(EN) vector averaging current meter [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. VACM [sigla]
(CA) correntòmetre de mitjana vectorial m; VACM [sigla]
(ES) correntímetro de promedio vectorial; VACM [sigla]
(EN) vector calculus [Física]
sin. vector analysis
(CA) anàlisi vectorial; càlcul vectorial
(ES) análisis vectorial; cálculo vectorial
(FR) analyse vectorielle
Extensió a les magnituds vectorials de les operacions de l'anàlisi matemàtica, mitjançant la definició d'operadors vectorials diferencials i d'integrals de línia, superfície i volum.
(EN) vector component [Matemàtiques i estadística]
(CA) component d'un vector m
(ES) componente de un vector
(FR) composante d'un vecteur
(EN) vector data structure [Geomàtica]
sin. vector structure
(CA) estructura vectorial f
(ES) estructura vectorial; estructura vectorial de datos f
(FR) structure de données vectorielle; structure en vecteurs; structure vectorielle f
(IT) struttura di dati vettoriale
Estructura de dades que permet la representació i l'emmagatzematge d'entitats espacials sota la forma d'entitats geogràfiques.
(EN) vector field [Matemàtiques i estadística]
(CA) camp vectorial m
(ES) campo vectorial
(FR) champ de vecteurs
(EN) vector field [Física]
(CA) camp vectorial n m
(ES) campo vectorial
(FR) champ vectoriel
Camp la magnitud característica del qual és una magnitud vectorial.
(EN) vector function [Matemàtiques i estadística]
(CA) funció vectorial f
(ES) función vectorial
(FR) fonction vectorielle
(EN) vector measuring current meter [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. VMCM [sigla]
(CA) correntòmetre de mesura vectorial m; VMCM [sigla]
(ES) correntímetro de medida vectorial; VMCM [sigla]
(EN) vector mode [Geomàtica]
(CA) mode vectorial m
(ES) modo vectorial m
(FR) mode vecteur; mode vectoriel m; mode vectorisé
(IT) modello di dati vettoriale
Mode gràfic en el qual les imatges estan representades sota la forma de descripcions geomètriques en comptes d'estar enregistrades punt per punt, de manera que tots els atributs de l'objecte són totalment modificables i l'ordinador sap si l'usuari dibuixa un cercle, un rectangle o una corba.
(EN) vector network analyzer [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. VNA [sigla]
(CA) analitzador de xarxes vectorial m; VNA [sigla]
(ES) analizador de redes vectorial; VNA [sigla]
(EN) vector potential [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) potencial vector m
(ES) potencial vector
(EN) vector potential [Física]
(CA) potencial vectorial n m
(ES) potencial vectorial
(FR) potentiel vectoriel
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) vector product [Matemàtiques i estadística]
sin. cross product
(CA) producte vectorial m
(ES) producto vectorial
(FR) produit vectoriel
(EN) vector quantity [Física]
(CA) magnitud vectorial n f
(ES) magnitud vectorial
(FR) grandeur vectorielle