Llistat alfabètic

S'han trobat 515 resultats.

(EN) vector quantization [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) quantificació vectorial f
(ES) cuantificación vectorial
(EN) vector space [Matemàtiques i estadística]
(CA) espai vectorial m
(ES) espacio vectorial
(FR) espace vectoriel
(EN) vector structure [Geomàtica]
sin. vector data structure
(CA) estructura vectorial f
(ES) estructura vectorial; estructura vectorial de datos f
(FR) structure de données vectorielle; structure en vecteurs; structure vectorielle f
(IT) struttura di dati vettoriale
Estructura de dades que permet la representació i l'emmagatzematge d'entitats espacials sota la forma d'entitats geogràfiques.
(EN) vector subspace [Matemàtiques i estadística]
(CA) subespai vectorial m
(ES) subespacio vectorial
(FR) sous-espace vectorial
(EN) vector voltmeter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) voltímetre vectorial m
(ES) voltímetro vectorial
(EN) vectorial [Matemàtiques i estadística]
(CA) vectorial adj
(ES) vectorial
(FR) vectoriel
(EN) vectorial format [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) format vectorial m
(ES) formato vectorial
(EN) vectorscope [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) vectoscopi m
(ES) vectoscopio
(EN) VEGA [Economia i organització d'empreses]
(CA) vega f
(ES) vega
(FR) véga
(EN) vegetable earth [Ciències de la Terra]
(CA) terra vegetal f
(ES) tierra vegetal
(FR) terreau
(EN) vegetable fibre [Enginyeria tèxtil]
(CA) fibra vegetal f
(ES) fibra vegetal
(FR) fibre végétale
(DE) pflanzliche Faser
Fibra natural, constituïda principalment per cel·lulosa, que procedeix de certes plantes.
(EN) vegetable fibre [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(CA) fibra vegetal
(ES) fibra vegetal
(EN) vegetable garden [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(CA) horta
(ES) huerta
(EN) vehicle [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) vehicle m
(ES) vehículo
(EN) vehicle clearance envelope [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. clearange gauge
(CA) gàlib m
(ES) gálibo
(EN) vehicle tax [Economia i organització d'empreses]
(CA) impost sobre vehicles de tracció mecànica m
(ES) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
(FR) taxe différentielle sur les véhicules à moteur
(EN) velocity [Física]
(CA) velocitat n f
(ES) velocidad
(FR) vitesse
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) velocity distribution [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. velocity profile
(CA) distribució de velocitats f; perfil de velocitats
(ES) distribución de velocidades; perfil de velocidades
(EN) velocity flux [Física]
(CA) flux de velocitats n m
(ES) flujo de velocidades
(FR) flux de vélocité
(EN) velocity gradient [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) gradient de velocitat m
(ES) gradiente de velocidad