Llistat alfabètic

S'han trobat 32 resultats.

(ES) W [Energies]
sin. watt
(CA) W m; watt
(EN) W; watt
(FR) W; watt
Unitat de potència del SI que equival a 1 joule per segon.n.
(ES) W-CDMA [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) W-CDMA m
(EN) W-CDMA
(ES) W3 [Economia i organització d'empreses]
sin. gran telaraña mundial; Web; world wide web; WWW [sigla]
(CA) gran teranyina mundial; W3; web; world wide web f; WWW [sigla]
(EN) the web; W3; world wide web; WWW [sigla]
(FR) la Toile
(ES) WAIS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. servidor de información de área extendida
(CA) servidor d'informació d'àrea estesa m; WAIS [sigla]
(EN) WAIS [sigla]; wide area information server
(ES) walkie-talkie [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) transceptor portàtil m
(EN) walky-talky
(ES) walkman [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) casset de butxaca m
(EN) walkman
(ES) WAN [sigla] [Economia i organització d'empreses]
(CA) WAN [sigla]; xarxa de gran amplitud f
(EN) WAN [sigla]; wide area network
(ES) WAN [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. red de área extensa
(CA) WAN [sigla]; xarxa d'àrea estesa f
(EN) WAN [sigla]; wide area network
(FR) réseau à longue distance; réseau étendu
(ES) WAP [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. protocolo de aplicación inalámbrica
(CA) protocol d'aplicació sense fil m; WAP [sigla]
(EN) WAP [sigla]; wireless application protocol
(FR) protocole d'application sans fil; protocole WAP
(ES) wap de commodities [Economia i organització d'empreses]
(CA) swap de commodities m
(EN) commodities swap
(FR) échange de matières premières
(ES) WARC [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) WARC f
(EN) WARC
(ES) watt [Energies]
sin. W
(CA) W m; watt
(EN) W; watt
(FR) W; watt
Unitat de potència del SI que equival a 1 joule per segon.n.
(ES) watt-pico [Energies]
sin. Wp
(CA) watt-pic m; Wp
(EN) peak-watt; Wp
(FR) watt-crête; Wp
Unitat de potència utilitzada per definir el rendiment de les instal.lacions solars productores d'electricitat.
Nota: Una instal·lació d'1 watt-pic és la que subministra 1 watt al voltatge especificat de treball sota una radiació màxima d'1 sol nominal.
(ES) WAV [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) WAV m
(EN) WAV
(ES) WDM [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. multiplexación por división en longitud de onda
(CA) multiplexatge per divisió de longitud d'ona f; WDM [sigla]
(EN) VC [sigla]; wavelength division multiplexing
(ES) Web [Economia i organització d'empreses]
sin. gran telaraña mundial; W3; world wide web; WWW [sigla]
(CA) gran teranyina mundial; W3; web; world wide web f; WWW [sigla]
(EN) the web; W3; world wide web; WWW [sigla]
(FR) la Toile
(ES) web f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. WWW [sigla]
(CA) W3 [sigla]; web m; WWW [sigla]
(EN) World Wide Web; WWW [sigla]
(ES) weber [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) weber m
(EN) weber
(ES) webmaster [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. administrador -a de webs
(CA) administrador -a de webs m i f
(EN) Internet systems administrator; webmaster
(FR) web maître
(ES) webografía [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. bibliografía web
(CA) bibliografia web f
(EN) webography