Llistat alfabètic

S'han trobat 37 resultats.

(ES) W [Energies]
sin. watt
(CA) W m; watt
(EN) W; watt
(FR) W; watt
Unitat de potència del SI que equival a 1 joule per segon.n.
(ES) W-CDMA [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) W-CDMA m
(EN) W-CDMA
(ES) W3 [Economia i organització d'empreses]
sin. gran telaraña mundial; Web; world wide web; WWW [sigla]
(CA) gran teranyina mundial; W3; web; world wide web f; WWW [sigla]
(EN) the web; W3; world wide web; WWW [sigla]
(FR) la Toile
(ES) WAIS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. servidor de información de área extendida
(CA) servidor d'informació d'àrea estesa m; WAIS [sigla]
(EN) WAIS [sigla]; wide area information server
(ES) walkie-talkie [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) transceptor portàtil m
(EN) walky-talky
(ES) walkman [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) casset de butxaca m
(EN) walkman
(ES) WAN [sigla] [Economia i organització d'empreses]
(CA) WAN [sigla]; xarxa de gran amplitud f
(EN) WAN [sigla]; wide area network
(ES) WAN [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. red de área extensa
(CA) WAN [sigla]; xarxa d'àrea estesa f
(EN) WAN [sigla]; wide area network
(FR) réseau à longue distance; réseau étendu
(ES) WAP [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. protocolo de aplicación inalámbrica
(CA) protocol d'aplicació sense fil m; WAP [sigla]
(EN) WAP [sigla]; wireless application protocol
(FR) protocole d'application sans fil; protocole WAP
(ES) wap de commodities [Economia i organització d'empreses]
(CA) swap de commodities m
(EN) commodities swap
(FR) échange de matières premières
(ES) WARC [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) WARC f
(EN) WARC
(ES) water of crystallization [Enginyeria química]
sin. agua de cristalización
(CA) aigua de cristal·lització
(EN) water of crystallisation
Aigua que forma part de la xarxa cristal·lina d'un compost, que té una proporció definida en la fórmula estequiomètrica corresponent.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(ES) watt [Energies]
sin. W
(CA) W m; watt
(EN) W; watt
(FR) W; watt
Unitat de potència del SI que equival a 1 joule per segon.n.
(ES) watt [Física]
sin. vatio
(CA) watt n m
(EN) watt
(FR) watt
W
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(ES) watt hora [Física]
(CA) watt hora n m
(EN) watt-hour
(FR) wattheure
W · h
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(ES) watt-pico [Energies]
sin. Wp
(CA) watt-pic m; Wp
(EN) peak-watt; Wp
(FR) watt-crête; Wp
Unitat de potència utilitzada per definir el rendiment de les instal.lacions solars productores d'electricitat.
Nota: Una instal·lació d'1 watt-pic és la que subministra 1 watt al voltatge especificat de treball sota una radiació màxima d'1 sol nominal.
(ES) WAV [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) WAV m
(EN) WAV
(ES) WDM [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. multiplexación por división en longitud de onda
(CA) multiplexatge per divisió de longitud d'ona f; WDM [sigla]
(EN) VC [sigla]; wavelength division multiplexing
(ES) Web [Economia i organització d'empreses]
sin. gran telaraña mundial; W3; world wide web; WWW [sigla]
(CA) gran teranyina mundial; W3; web; world wide web f; WWW [sigla]
(EN) the web; W3; world wide web; WWW [sigla]
(FR) la Toile
(ES) web f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. WWW [sigla]
(CA) W3 [sigla]; web m; WWW [sigla]
(EN) World Wide Web; WWW [sigla]