Llistat alfabètic

S'han trobat 612 resultats.

(EN) wave front [Ciències de la visió]
(CA) front d'ona m
(ES) frente de onda
Superfície per a la qual el camí òptic és constant per a un punt objecte.
(EN) wave front [Física]
sin. wave surface
(CA) front d'ona n m; superfície d'ona
(ES) frente de onda; superficie de onda
(FR) front d'onde; surface d'onde
(EN) wave function [Física]
(CA) funció d'ona n f
(ES) función de onda
(FR) fonction d'onde
(EN) wave function collapse [Física]
sin. state reduction
(CA) col·lapse de la funció d'ona n m; reducció de l'estat
(ES) colapso de la función de onda; reducción del estado
(FR) réduction du paquet d'ondes
Fenomen quàntic en virtut del qual l'acte de mesurament d'una magnitud física que el sistema tenia indeterminada dona lloc a un valor determinat i provoca que el sistema canviï bruscament d'estat, de manera que passa de l'estat quàntic que tenia abans de la mesura, una superposició quàntica, al nou estat quàntic que correspon al resultat mesurat.
(EN) wave gauge [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sensor d'onatge m
(ES) sensor de oleaje
(EN) wave generator [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. wave machine; wave maker
(CA) generador d'onatge m
(ES) generador de olas; generador de oleaje
(EN) wave group [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) grup d'ones m
(ES) grupo de olas
(EN) wave height [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) altura d'ona f
(ES) altura de ola f
(EN) wave impedance [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) impedància d'ona f
(ES) impedancia de onda
(EN) wave length [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) longitud d'ona f
(ES) longitud de onda
(EN) wave length [Ciències de la visió]
(CA) longitud d'ona f
(ES) longitud de onda
(FR) longeur d'onde
(EN) wave length [Energies]
(CA) longitud d'ona f
(ES) longitud de onda
(FR) longueur d'onde
Distància entre dos punts successius situats en la direcció de propagació d'una radiació en què l'oscil·lació té la mateixa fase.
(EN) wave machine [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. wave generator; wave maker
(CA) generador d'onatge m
(ES) generador de olas; generador de oleaje
(EN) wave maker [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. wave generator; wave machine
(CA) generador d'onatge m
(ES) generador de olas; generador de oleaje
(EN) wave mechanics [Física]
(CA) mecànica ondulatòria n f
(ES) mecánica ondulatoria
(FR) mécanique ondulatoire
(EN) wave motion [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(CA) moviment ondulatori
(ES) movimiento ondulatorio
(FR) mouvement ondulatoire
Pertorbació progressiva que es propaga en un medi material a causa de la variació periòdica d'una magnitud física, generalment la posició de les partícules del medi, al voltant d'un valor que és considerat de referència.[Font definició: Diccionari de física, UPC-TERMCAT-ECSA]
(EN) wave motion [Física]
(CA) moviment ondulatori n m
(ES) movimiento ondulatorio
(FR) mouvement ondulatoire
(EN) wave number [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) nombre d'ona m
(ES) número de onda
(EN) wave number [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) nombre d'ona m
(ES) número de onda
(EN) wave overtopping [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ultrapassament de l'onatge m
(ES) rebase del oleaje