Llistat alfabètic

S'han trobat 611 resultats.

(EN) waiting [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) en espera adj
(ES) en espera
(EN) waiting lane [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. by-pass lane; passing bay
(CA) apartador; zona d'espera f
(ES) apartadero; zona de espera
(EN) waiting line theory [Economia i organització d'empreses]
sin. queueing theory; theory of queues
(CA) teoria de cues f
(ES) teoría de colas
(FR) théorie des files d'attente
(EN) waiting time [Economia i organització d'empreses]
(CA) temps d'espera m
(ES) tiempo de espera
(FR) délai d'attente
(EN) waiver [Economia i organització d'empreses]
(CA) abdicació f
(ES) abdicación
(FR) abdication
Renúncia voluntària de drets.
(EN) wake [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(CA) deixant m
(ES) estela
(FR) sillage
Rastre de fum que deixa una aeronau en solcar l'aire.
(EN) wake field [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) camp de deixant m
(ES) campo de estela
Nota El camp de deixant és el camp electromagnètic que una partícula carregada en moviment genera darrere seu, en travessar una cavitat ressonant o en propagar-se per una cambra de buit.
(EN) wakefield accelerator [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) accelerador de camp de deixant m
(ES) acelerador de campo de estela
(EN) Wald criterion [Economia i organització d'empreses]
sin. maximin criterion; pessimistic criterion
(CA) criteri de Wald; criteri maximín; criteri pessimista m
(ES) criterio de Wald; criterio maximín; criterio pesimista
(FR) critère de Wald
(EN) walk [Matemàtiques i estadística]
(CA) passeig m
(ES) paseo
(FR) chemin simple
(EN) walkie-talkie [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) transceptor m
(ES) transceptor
(EN) walkie-talkie [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) transmissor-receptor portàtil m
(ES) transmisor-receptor portátil
(EN) walkman [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) casset de butxaca m
(ES) walkman
(EN) walkway [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. footway; pavement; sidewalk
(CA) voravia; vorera f
(ES) acera
(EN) walky-talky [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) transceptor portàtil m
(ES) walkie-talkie
(EN) wall [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mur m
(ES) muro
(EN) wall current monitor [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) monitor de corrent de paret m
(ES) monitor de corriente de pared
(EN) wall loss [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) pèrdua en paret f
(ES) pérdida en pared
(EN) WAN [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. wide area network
(CA) WAN [sigla]; xarxa de gran amplitud f
(ES) WAN [sigla]
(EN) WAN [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. wide area network
(CA) WAN [sigla]; xarxa d'àrea estesa f
(ES) red de área extensa; WAN [sigla]
(FR) réseau à longue distance; réseau étendu